Stadsdeel Zeeburg

Debat met maatschappelijke organisaties

Stadsdeel Zeeburg wil de samenwerking met welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en migrantenorganisaties versterken. Het stadsdeel constateert dat niet altijd duidelijk is wat alle partijen van elkaar verlangen. Op 12 oktober organiseert het stadsdeel daarom een debat met alle organisaties.

Voorgesprekken
Ter voorbereiding van het debat zijn vijf rondetafelgesprekken gehouden. Daaraan hebben kaderleden van twintig vrijwilligersorganisaties, vertegenwoordigers van algemene welzijns-instellingen, sleutelfiguren uit de buurt en raadsleden deelgenomen.

Er is diepgaand gesproken over de invulling van de welzijnsfunctie en het verbeteren van de communicatie. Andere gesprekspunten waren onder andere de programmering van de activiteiten in de accommodaties en de inzet van gemeenschapsgelden voor ondersteuning. Ook over de wijze waarop stadsdeel Zeeburg zich ondersteunend kan opstellen was onderwerp van gesprek. De uitkomsten van deze gesprekken zijn samengevoegd tot een discussienotitie en vormen de basis voor het slotdebat.

* Plaats, datum en tijdstip: Verzorgingscentrum Flevohuis, Kramatplantsoen 101, 1095 LB Amsterdam, 12 oktober 2001 van 13.00 - 17.00 uur.

Voor meer informatie over het debat kunt u terecht bij Marije van Mierlo, afd. beleid en regie stadsdeel Zeeburg, tel. (020) 608 08 34

Deel: ' Debat met maatschappelijke organisaties in Amsterdam '
Lees ook