Theater 'Zaal 16', Tilburg
adres: zie onder

zondag 14 november '99
12:00 uur
'NA DE HOOGMIS, VOOR HET VOETBAL'
(politiek-cultureel café)

De tweede uit een reeks debatten over actuele kwesties in Tilburg.

Terwijl u dit leest bereidt de redactie van 'Na De Hoogmis, Voor Het Voetbal' twee nieuwe kwesties voor. Een ervan behelst een probleem waarmee veel Tilburgse non-profit-instellingen geconfronteerd gaan worden. Veel van hun WIW-medewerkers (voorheen DSW en Banenpool) dreigen onbetaalbaar te gaan worden. De Diamant-groep wil namelijk voor het uitlenen van deze mensen 'markt'-tarieven in rekening gaan brengen. De meeste instellingen kunnen dat simpelweg niet betalen. Worden de contracten met Banenpoolers nu massaal
opgezegd, of vinden de instellingen andere oplossingen? Deelnemers aan deze discussies zijn wethouder Wim
Luijendijk (Sociale Zaken en tevens bestuursvoorzitter Diamant) alsmede iemand die als WIW-er werkzaam is, vertegenwoordigers van de Diamant-groep (onder
voorbehoud) en Lucia de Jong (Samenwerkende
Kinderopvang Tilburg, waar diverse Banenpoolers
gedetacheerd zijn).

Het tweede onderwerp betreft de afgelopen begrotingsbehandeling van de gemeente Tilburg. Scheidend raadslid Hans Dieteren (D66) en Jan de Graaff (ex-Vara's Achter Het Nieuws en thans docent Academie voor Journalistiek) blikken terug op de afgelopen begrotingsbehandeling in de Tilburgse gemeenteraad.
Naast de inhoudelijke keuzen die er door de Collegepartijen zijn gemaakt, zal ook de rol van de oppositie aan de orde komen.

Verder ontbreekt het luchtig, doch cultureel verantwoord vermaak wederom niet. Er is een optreden door tonproatster Stetje van Tilburg (Hetty van den Vorstenbosch) over het wel en wee van de Tilburgse huisvrouwen, en door de presentator zelf, cabaretier Frank van Pamelen begeleid door pianist Remko Kühne.

presentatie: Frank van Pamelen
interviews: Karel Luiijf en Dré Sprangers
entree: gratis

--


*********************************
Theater 'Zaal 16'
Carré 16, 5017 JE Tilburg
tel: 013-5368381 fax: 013-5426366
http://biz.inter.nl.net/zaal16

Op verzoek kunnen wij u per e-mail
op de hoogte houden van aktiviteiten.

Zoekwoorden:

Deel: ' debat na de hoogmis, voor het voetbal '
Lees ook