Universiteit van Amsterdam


Debat onderwijsstaking: over salarissen en acties in het onderwijs

Maandag 25 januari a.s. vindt op de Faculeit der Economische Wetenschappen en Econometrie van de UvA een debat over de onderwijsstaking plaats aan de 'ROUND TABLE' van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS). Gesprekspartners zijn onder andere F. Mentjox, CAO-onderhandelaar van de Algemene Onderwijsbond en prof. dr B.M.S. van Praag, directeur van de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) van de UvA. Gespreksleider is prof. mr P.F. van der Heijden, hoogleraar arbeidsrecht en deskundige op het gebied van collectieve acties.
Toegang is vrij voor studenten en andere belangstellenden.

Tijd: 16.30 - 18.00 uur
Plaats: Roeterstraat 11, M. Behrens-zaal (E020). Voor meer informatie kunt u bellen met het AIAS, tel. 020 525 4199 / 3400.

Laatste wijzigingen: 20 januari 1999 - webmaster@uva.nl Bron: Bureau Voorlichting en Redactie

Deel: ' Debat onderwijsstaking op Universiteit van Amsterdam '
Lees ook