Ingezonden persbericht

DEBAT OPENBAAR VERVOER IN PROVINCIE EN STAD

Donderdag 6 maart aanstaande organiseert D66 Amsterdam een politiek cafe in ODEON aan de Singel. De Spiegelzaal is open vanaf 1930. Het debat begint om 20.00.

Het onderwerp: Openbaar Vervoer in de provincie en de stad.

Er wordt in drie, mogelijk 4, ronden gedebatteerd naar aanleiding van een stelling. Er is een aantal stellingen geformuleerd. De te bespreken stellingen worden gekozen door een groep van mensen, waaronder (een aantal) aanwezigen. Enkele voorbeelden: 1. De automobilist krijg je alleen het openbaar vervoer in, als het betrouwbaar is en het voorziet in door hen gevoelde flexibiliteit; snel recht-toe-recht-aan transport tussen AenB en het voorziet in het territorium- of huiskamergevoel. Gratis of goedkoper openbaar vervoer verandert daar niets aan. 2. Gratis openbaar vervoer is geen oplossing voor verkeersoverlast in steden; verjaagt de fietser uit het stadsbeeld. Niet de automobilist. 3. Als de chipcard wordt ingevoerd bij metro en trein, verbeterd de veiligheid. Bij tram en bus is dat niet aan de orde; conducteurs werken beter. 4. Van een nadruk op bedrijfsvoering en winst is het openbaar vervoer nog nooit beter geworden, eerder slechter.

De stellingen reflecteren niet perse een politieke voorkeur van D66. Ze zijn gemaakt om het debat over mogelijk politiek relevante punten te faciliteren.

Er is geen forum. Elke stelling wordt kort toegelicht door een van de genodigden, waaronder jhr drs Testa (Koninklijk Nederlands vervoer), dhr Hooijmaijers (VVD, Staten), dhr Lankhorst (Adviesraad Reizigers), dhr Kroon (GVB) en mw Giskes (D66 fractie TK). Het gesprek wordt geleid door Theo Veltman. Hij heeft de opdracht dit strak te doen, gericht op een duidelijke, krachtige wisseling van meningen en argumenten tussen zoveel mogelijk aanwezigen. Elk debat over een stelling wordt afgerond door Joke Geldhof. Zij geeft aan welke punten uit het debat zij mee neemt of nader wilt onderzoeken voor inbreng van de D66 fractie in de Provinciale Staten.

Meer informatie bij:
Marcia Appels 020-5523480 (secretariaat fractie D66 Amsterdam) Theo Veltman; campagneleider Amsterdam; 0654904456; tveltman@bizzo.nl

Deel: ' Debat 'openbaar vervoer in provincie en stad' in Amsterdam '
Lees ook