Katholieke Universiteit Nijmegen

KANtekeningen. Naar een duurzame stad ? Debat #5: De strijd om het algemeen belang

Datum 18-3-2003

Tijd van 20:00 tot 22:00 uur
Organisatie Universitair Centrum voor Milieuwetenschappen en Duurzame Ontwikkeling (UCM-DO) en LUX
Plaats LUX Nijmegen
Soort Evenement debat
Beschrijving De regio Arnhem - Nijmegen staat de komende jaren forse investeringen te wachten. Toenemende woningnood en overvolle wegen dwingen bestuurders tot het maken van lastige keuzes. Het schrikbeeld van een volgebouwde regio is voor verschillende lokale organisaties reden om steeds vaker in te grijpen in het beleidsproces.

De rol van de milieubeweging in de ontwikkeling van de regio is groot. Zo hebben groeperingen als Milieudefensie en de Groene Long in de afgelopen jaren diverse, op economie gerichte, ontwikkelingen - met het MTC als belangrijkste voorbeeld - in het gebied weten te vertragen, te bemoeilijken of tegen te houden. Met name de gang naar de Raad van State is daarbij een geliefde strategie. De vraag is hoe productief deze situaties zijn. Is het nodig en mogelijk andere wegen te bewandelen? Zijn er constructieve afspraken tussen lokale groeperingen en overheden te maken die een duurzame regio dichterbij brengen?

Een achterliggende vraag is waar het verzet van lokale groeperingen uit voort komt. Steeds vaker wordt gesteld dat basale maatschappelijk trends niet sporen met maatregelen van de overheid. Zo zou de burger zich steeds individueler opstellen en minder maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen. Hiermee dreigt het collectieve belang het onderspit te delven. Dienen acties van lokale groeperingen bijvoorbeeld wel het algemene belang, of staat toch de persoonlijke strijd voorop? En wat wordt verstaan onder het algemeen belang? Wie bepaalt en behartigt dat? Tot op welke hoogte hangt deze samen met democratische meerderheid en consensus? En hoe verhoudt deze zich tot de waarde van het kleine en het kwetsbare?

Tegen de achtergrond van toenemende globalisering en individualisme wordt in De strijd om het algemeen belang, het slotdebat van de reeks KANtekeningen, gezocht naar wegen voor de constructieve dialoog tussen burgers, lokale groeperingen en de overheid.

Met bijdragen van o.a. Hubert Bruls (Tweede Kamerlid CDA, oud-wethouder Nijmegen), Pieter Leroy (hoogleraar Milieu en Beleid, KUN) Alex de Meijer (Milieudefensie) en Johan Houwers (statenlid provincie Gelderland, VVD).

Het gesprek wordt geleid door Marc van Lieshout. Aanvang: 20.00 uur
Entree: 5,00

De strijd om het algemeen belang is het vijfde debat in de vijfdelige reeks KANtekeningen. Naar een duurzame stad?, waarin wordt gedebatteerd over de (on-)mogelijkheden voor een duurzame toekomst van de regio Arnhem Nijmegen. De debatten worden georganiseerd door LUX en het UCM-DO van de KU Nijmegen en mede mogelijk gemaakt door de gemeente Nijmegen, het Stimuleringsfonds voor Architectuur, de Provincie Gelderland, het Forum voor Democratische Ontwikkeling, het KAN en de NCDO.
Contactpersoon D. te Boekhorst
Email dboek@sci.kun.nl
Telefoon 024 3652091


* www.kun.nl/duurzaamheid

Deel: ' Debat over het belang van een duurzame stad in Nijmegen '
Lees ook