Universiteit van Amsterdam


Debat over het ontsporen van Marokkaanse jongeren Vrijdag 21 juni 2002, 14:30 - 17:00 uur
In het debat Onze Marokkaanse rotjongens gaat een aantal sociale wetenschappers in op het onderzoek naar de marginalisering en criminaliteit van een disproportioneel groot gedeelte van de Marokkaanse jeugd in Nederland. Binnen de Marokkaanse populatie in Nederland vindt een proces plaats van maatschappelijke diversificatie. Een groot deel van de Marokkaanse jeugd maakt een snelle opwaartse stijging door, maar tegelijkertijd dreigt een significant grote minderheid van de Marokkanen die hier zijn geboren en getogen maatschappelijk vast te lopen.

Inmiddels is de vraag niet langer of uit deze groep zoveel meer jongeren ontsporen, maar waarom dit zo is. Veel kan worden toegeschreven aan de sociaal-economische positie van de gezinnen van herkomst en aan de beperkingen die een relatieve segregatie (buurt en school) aan de jongeren oplegt. Daarnaast spelen (wederzijdse) beeldvorming en discriminatie een rol. Maar hiermee is het hele verhaal nog niet verteld. De ontwrichting van de gezinnen door de migratie, de culturele factor (aan Marokko ontleende gedragspatronen die hier vaak onbedoelde, maar ook ongewenste effecten hebben), en de veel geroemde Nederlandse tolerantie, die volgens velen is ontaard in desinteresse en wegkijken, spelen evenzeer een rol.

Wat leert het onderzoek dat onder deze jongeren is verricht ons eigenlijk? Zijn we met dit onderzoek op de goede weg, of zouden we nieuwe richtingen moeten inslaan? Paolo De Mas (UvA), Paul van Gelder (UvA), Ron Haleber, Jojada Verrips (UvA), en Hans Werdmölder (UU) gaan tijdens het debat op deze en andere vragen in. Het debat is georganiseerd door het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES).

Zoekwoorden:

Deel: ' Debat over het ontsporen van Marokkaanse jongeren '
Lees ook