Gemeente Wageningen

Debat over toekomst van Wageningen

Op dinsdag 23 februari aanstaande vindt er in theater Junushoff, Plantsoen 3, een debat over de toekomst van Wageningen plaats. De bijeenkomst (iedereen is welkom) wordt vanaf 20.00 uur gehouden in de kleine zaal. Provinciale politici discussiëren tijdens deze avond, onder leiding van Eric Wijnacker (Het Gelders Dagblad), over de betekenis van kennis voor de Gelderse economie en de rol van 'Wageningen' daarin.

Eén van de discussieonderwerpen is de ruimtelijke ordening voor de langere termijn. Wat vinden de provinciale politici van de door het rijk voorgestelde corridorgedachte (concentratie van stedelijke bebouwing langs een aantal ((vervoers-)assen, bijvoorbeeld Utrecht - Arnhem) en wat zijn de consequenties daarvan voor Wageningen. Ook de relatie ruimtelijke ordening, vervoer en bereikbaarheid voor de regio kunnen daarbij aan de orde komen.

De volgende 'kopstukken' van de vijf grote politieke partijen zitten achter de tafel:


* VVD dhr. J.C. Boxem

* CDA dhr. J.J.W. Esmeijer

* PvdA dhr. W. Scheerder

* D66 mw. M. Louppen

* GroenLinks dhr. D. van Uitert

Wageningen is door de regering aangewezen als kenniscentrum. Dat betekent dat geprobeerd wordt om in Wageningen een concentratie van kennis op het gebied van landbouw en groene ruimte te realiseren. 'Wageningen' wil haar internationale reputatie (die zij al heeft op dit gebied) behouden en werken naar een Kenniscentrum van wereldniveau. Het gemeentebestuur heeft, op basis van de 2000+ discussie, besloten de voorwaarden te scheppen om dit voor elkaar te krijgen.

Waarom is het zo belangrijk dat Wageningen de status 'kenniscentrum' heeft gekregen?
Het is goed voor de economie, omdat de kennis die in Wageningen voorhanden is, weer andere bedrijven naar Wageningen en omgeving trekt, waardoor er voldoende werkgelegenheid blijft.
Doordat er voldoende werkgelegenheid is en blijft in Wageningen, kunnen ook voorzieningen zoals Junushoff, de scholen en zorg voor de leefbaarheid van het centrum overeind blijven.

Met het samengaan van LUW en DLO in 'Wageningen Universiteit en Research centrum' (WUR) komen er terreinen vrij die eventueel bebouwd kunnen worden. De provincie gaat over bestemmingsplannen en de verdeling van woningbouwcontingenten. Het is belangrijk dat de provincie de positie van Wageningen als Kenniscentrum erkent en de stad de ruimte geeft om de taak te vervullen die ze heeft, bijvoorbeeld door de gemeente de mogelijkheid te geven sneller te bouwen op (vrijgekomen) ruimte binnen de bebouwde kom.

Daarom is het zo belangrijk om van provinciale politici te weten of zij de lijn, die uitgezet is in o.a. de 2000+ discussie, samen met de gemeente waar willen maken.

Deel: ' Debat over toekomst van Wageningen '
Lees ook