Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

https://www.minvrom.nl

MINVROM: Uitnodiging voor de pers

Uitnodiging aan de redactie

FORUM, de denktank van het Ministerie van VROM, organiseert op vrijdag 7 september 2001 van 15.00 tot 17.00 uur in Theater Concordia in Den Haag een debat over de sturingsfilosofie van de Vijfde Nota. De sprekers zijn Adri Duivesteijn, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en Pieter van Geel, Gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant (CDA).

Het centrale onderwerp in het debat is hoe decentralisatie van het ruimtelijke ordeningsbeleid mogelijk kan worden gemaakt. Onder leiding van journalist Frénk van der Linden gaan circa150 jonge ambtenaren van rijk, provincie en gemeentes met de sprekers in discussie.

Journalisten zijn welkom tijdens het debat.

Het debat vindt plaats in:
Theater Concordia, Hoge Zand 42, Den Haag

Meer informatie op www.minvrom.nl/forum onder .Het Forum. U kunt ook contact opnemen met Saskia van Hulten (VROM/Forum), tel 06-44100877

06 sep 01 16:05

Deel: ' Debat sturingsfilosofie van de Vijfde Nota '
Lees ook