Humanistisch Verbond

Grenzen aan de grondrechten
Vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en het gelijkheidsbeginsel afgebakend

Een debat georganiseerd door TUMULT, het Humanistisch Verbond en Stuurgroep Islam en Burgerschap op 21 mei

Publiek debat onder leiding van journalist Will Tinnemans met Meindert Fennema, politicoloog Universiteit van Amsterdam; Coskun Crz, jurist, Tweede Kamerlid CDA, voormalig lid stuurgroep Islam en burgerschap; Boris Dittrich, Tweede Kamerlid D66, indiener motie over afbakenen grondrechten; Sawitri Saharso, sociologe VU Amsterdam, specialiste sekse, etniciteit en publieke moraal.

Imam Khalil el Moumni is onlangs vrijgesproken van het discrimineren van homoseksuelen. Zijn uitlatingen in het programma NOVA - homo's zijn minder dan honden - vallen volgens de rechter onder de vrijheid van godsdienst. Hoe verhouden het recht op vrije meningsuiting, godsdienstvrijheid en het gelijkheidsbeginsel zich tot elkaar?

De afgelopen maanden lijkt het of de drie grondrechten vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en het gelijkheidsbeginsel onder druk zijn komen te staan. De politicus Pim Fortuyn wordt zwaar bekritiseerd vanwege zijn standpunten over de Islam. De tolerantie tegenover het orthodoxe onderwijs neemt af; Roger van Boxtel (D66) wil het bijzondere onderwijs opheffen. Zijn de grondrechten absoluut en is alleen het geweld de grens? Of zijn zij net als waarden en normen aan veranderingen onderhevig en moeten zij opnieuw genterpreteerd worden?

De politieke correctheid van de jaren negentig heeft plaats gemaakt voor stoere taal. Daardoor zijn grondrechten opnieuw ter discussie komen te staan. Ook de Tweede Kamer is om opheldering gevraagd over de grenzen tussen drie grondrechten. Grofweg stellen liberalen dat vrijheid van godsdienst prima is, zolang die vrijheid wordt uitgeoefend in het priv-domein. Gelovigen vinden dit een onmogelijke eis, omdat de autoriteit van hun heilige teksten in hun beleving altjd prevaleert boven de wetten van de wereldlijke autoriteiten. Hoe hierover te denken, ervan uitgaande dat het streven is om te leven in een maatschappij waarin tegenstellingen kunnen en mogen bestaan?

dinsdag 21 mei aanvang 20.00 uur
debatcentrum Tumult Lutherse Kerk
Hamburgerstraat 9 in Utrecht

Entree 3,50 / CJP & U-Pas 2,-
Voor reserveringen of meer informatie: (030) 233 24 30 www.TUMULTdebat.nl.

---

Deel: ' Debat TUMULT over vrijheid van meningsuiting '
Lees ook