Vakopleiding Transport en Logistiek


15 MEI 2002

Debat tussen de politiek en de branche leidt tot 'Pact van Houten' VTL opent grootste Trucksimulatorcentrum van Europa

VTL heeft in Houten op 13 mei het grootste Trucksimulatorcentrum van Europa in gebruik genomen. De opening werd voorafgegaan door het seminar 'Nieuwe wegen naar rijvaardigheid'. De politiek, brancheorganisaties, ondernemers, maar ook de wetenschap, verzekeringsbranche en luchtvaartsector deden mee aan twee debatten, die door vertegenwoordigers van de 75 belangrijkste transportbedrijven van ons land op de voet werden gevolgd. De debatten leverden een concreet resultaat op: de oprichting van een door VTL geïnitieerd 'Platform ontwikkeling trucksimulatie'.

ingebruikname van het VTL Trucksimulatorcentrum

Na de ingebruikname van het VTL Trucksimulatorcentrum, door TLN-voorzitter M. van der Harst, VTL-voorzitter H.P.J. Denessen en VTL-directeur B. Eckhardt konden alle aanwezigen de proef op de som nemen en plaatsnemen in één van de vier simulators die het nieuwe centrum rijk is. De eerste persoonlijke ervaringen van alle betrokkenen leverden een informele voortzetting op van de discussie die even daarvoor tijdens het seminar werd gevoerd.

Het eerste debat werd gevoerd door betrokkenen uit de politiek en werkgevers -en werknemersorganisaties. Minister Netelenbos liet zich vertegenwoordigen door de heer Stuitje, die in zijn inleiding nader inging op de vraag wie eigenlijk verantwoordelijk is voor de veiligheid op de weg. Hij gaf als handreiking dat de branche kan blijven rekenen op steun voor ontwikkeling van rijvaardigheid, helemaal als daar ook moderne techniek bij wordt ingezet.

EU-ambtenaar de heer Ruyters vertelde dat 'Nederland' de nieuwe Europese richtlijn voor vakbekwaamheid met vertrouwen tegemoet kan zien. Uitgangspunt van de richtlijn, die in september 2004 gepubliceerd wordt, is tweeledig. Voor nieuwe chauffeurs worden additioneel theorieonderwijs en praktijktraining verplicht. Alle ervaren chauffeurs volgen bovendien één keer per vijf jaar een verplichte bijscholing van 35 uur. In de richtlijn wordt er expliciet op gewezen dat een gedeelte van het praktijkonderwijs verzorgd kan worden met hoogwaardige simulators. TLN-voorzitter de heer Van der Harst tekende bezwaar aan tegen een eventueel verplichte karakter van de bijscholing. Voor FNV Bondgenoten is deze verplichting juist van belang. Lid hoofdbestuur FNV Bondgenoten de heer Waleson vond dat VTL, gezien haar rol in de branche- en opleidingsinfrastructuur, voor de juiste invulling van bijscholing moet zorgdragen.

Het tweede debat werd ingeleid door VTL-directeur Eckhardt. Eckhardt gaf aan dat het gebruik van hypermoderne simulators de vier 'resultaatgebieden' bij rijopleidingen, namelijk veiligheid, schadepreventie, brandstofbesparing en imago, positief beïnvloedt. De heer Van Neuren van Hoyer-Group heeft ervaring met de VTL trucksimulators opgedaan. Hij liet weten hoe zijn bedrijf de vruchten plukt van een doordacht opleidings- en bijscholingsplan, dat goed geïntegreerd is in de bedrijfspraktijk. De heer Kappe van TNO benadrukte dat je de simulator alleen moet gebruiken voor doeleinden waarvoor deze techniek zich leent. Zo kan ook een hoog opleidingsrendement worden verkregen. Uit het debat bleek dat simulatietechniek op zichzelf niet de uitdaging is, maar de optimale inbedding hiervan in de bedrijfsstrategie en - voering. Met de oprichting van een 'Platform ontwikkeling trucksimulatie' en de betrokkenheid van alle partijen bij beleidsvorming over en ontwikkeling van innovatieve opleidingsprogramma's kan het opleidingsrendement worden verhoogd. Dat is ook in het belang van verdere versterking van het kwaliteitsniveau van de Nederlandse chauffeur en het beroepsgoederenvervoer. De toezegging van de deelnemers om hieraan te willen meewerken bracht dagvoorzitter Victor Deconinck tot de vaststelling dat er een 'Pact van Houten' was gesmeed.

Aanvullende informatie:

Profiel VTL
VTL staat voor opleiding en ontwikkeling van de mens in transport en logistiek. VTL opereert als een partner van het bedrijfsleven en biedt een breed scala aan diensten op het gebied van Opleiding & Training, Beroepsopleidingen, Detachering, Advies & Projectmanagement en reïntegratie in de sector. Binnen VTL is ManagementSchool gespecialiseerd in middenkader- en managementopleidingen. VTL beschikt over een landelijk werkende organisatie en heeft praktijkopleidinglocaties in heel Nederland, waaronder het VTL Trucksimulatorcentrum in Houten.

Alphen aan den Rijn
15 mei 2002

Klik hier om de speech van VTL-directeur B. Eckhardt na te lezen.

Deel: ' Debat tussen de politiek en branche leidt tot 'Pact van Houten' '
Lees ook