Ministerie van VWS

Debat over toekomst gezondheidszorg van start

Maandag 10 april 2000, persbericht nummer 36

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de regierol op zich genomen in de discussie over de stelselherziening. Dit om er voor te zorgen dat alle partijen een actieve bijdrage kunnen leveren. Dit zegt minister Borst vandaag tijdens haar openingstoespraak op de conferentie Met zorg veranderen. Op initiatief van minister Borst discussieren vandaag ruim twee honderd deelnemers in het Scheveningse Kurhaus over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg.

Minister Borst wil eind dit jaar een eerste notitie aan het kabinet aanbieden over noodzakelijke veranderingen in ons gezondheidszorgsysteem, waardoor het verzekeringsstelsel. Enkele adviesorganen (RVZ, SER, WRR) hebben hiervoor al bouwstenen aangedragen.

De conferentie Met zorg veranderen is de start voor een meer algemene discussie. Minister Borst is verheugd dat ook enkele politieke partijen al een eerste aanzet tot discussie hebben gegeven. Volgens de minister heeft de overheid in deze veranderende wereld de permanente opdracht te bezien of herijking van het zorgsysteem nodig is. Samen met de staatssecretaris streeft zij er naar de zorg toegankelijk en hoogwaardig te houden. Regels moeten worden heroverwogen om de doelmatigheid en doeltreffendheid van de Nederlandse zorg te kunnen vergroten.

Zoekwoorden:

Deel: ' Debat VWS over toekomst gezondheidszorg van start '
Lees ook