Landelijke Studenten Vakbond


Persbericht
t.a.v. de onderwijs- en politieke redactie

Debat WTO-GATS: Handel in Onderwijs

Utrecht, 31 januari 2003 - Op 5 februari 2003 organiseert de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) in samenwerking met de Balie, een debat over 'WTO-GATS, handel in Hoger Onderwijs'. Dit dienstenverdrag van de wereldhandelsorganisatie (WTO) kan grote consequenties hebben voor de wijze waarop de overheid het onderwijs kan reguleren. Met dit debat hoopt de LSVb dat de discussie over GATS meer in de openbaarheid wordt gevoerd.

Het WTO-GATS verdrag heeft als doel om in nagenoeg alle dienstensectoren, zo ook onderwijs, de handel te bevorderen. Publieke bekostiging en kwaliteitseisen kunnen gekenmerkt worden als oneerlijke handelsbarrières. De LSVb vreest dat met verdere liberalisering van het Hoger Onderwijs onder het GATS-verdrag, de kwaliteit en de toegankelijkheid van het publieke onderwijs niet meer kan worden gegarandeerd. Ondanks deze mogelijke ingrijpende gevolgen, wordt er op de onderhandelingen inzake het GATS verdrag nauwelijks democratische controle uitgeoefend. De onderhandelingen bereiken in maart een cruciale fase. De LSVb hoopt met dit debat de discussie over GATS te bevorderen.

De sprekers van dit debat zijn Anette Nijs (demissionair staatssecretaris onderwijs), Marijke van der Wende (Center for Higher Education Policy Studies), Nikki Heerens (bestuurslid ESIB, Europese Studentenbond) en Jacques Tichelaar (kamerlid PvdA). Zij zullen in debat gaan over de gevolgen van GATS, de toekomst van het Hoger Onderwijs en de democratische controle. Het debat begint om 20.00 uur in de Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10 in Amsterdam

Deel: ' Debat WTO-GATS Handel in Onderwijs '
Lees ook