Ingezonden persbericht


PERSBERICHT WEEK 19

Debat 'Zeg wat je denkt'
Over de vrees om voor racist uitgemaakt te worden

Hofman Café, Janskerkhof 17a, Utrecht, 20.00 uur

'Wie niet tegen de westerse vrijheden kan , gaat maar ergens anders wonen' Deze klare taal komt van de Marokkaanse schrijver Fouad Laroui. Nederlanders durven zulke dingen niet te zeggen uit vrees om van discriminatie beschuldigd te worden. TUMULT organiseert op 8 mei in Hofman Café een debat met 'autochtonen' en 'allochtonen' waar die gedachten tegen het licht worden gehouden.

Uit het Marokkaanse kamp zelf komen geluiden dat het uit moet zijn met het softe beleid zoals we dat nu toe hebben gekend. Fouad Laroui vraagt zich af ' En waarom mag je allochtone criminelen niet terugsturen? Ten eerste begaan ze een misdrijf, ten tweede bezorgen ze de goede allochtonen een slechte naam en ten derde misbruiken ze de geboden gastvrijheid'. Zijn collega Hafid Bouazza verwijt Nederland dat het 'respect' voor de islam (met haar extremistische uitwassen en niet-westerse normen) verwart met 'kritiekloosheid en heilig ontzag'. Iemand die in het overlegcircuit veel te maken heeft met allochtonen, klaagt dat ze 'lak hebben aan onze regels', 'ze doen niet mee aan vergaderingen maar kankeren het hardst.' Is die kritiek terecht of is het ronduit vreemdelingenhaat? Andere culturen brengen andere gezichten, andere gewoonten en andere normen en waarden mee, waarover men aan beide kanten zo zijn eigen gedachten kan hebben. Laten we in een debat die gedachten eens hardop uitspreken en nagaan of ze begrijpelijk, acceptabel of zelfs terecht kunnen zijn.

Samen met het publiek gaan hierover in debat 'allochtone' en 'autochtone' vertegenwoordigers van o.a. de cultuursector, jongeren. Gemeente, politie, ondernemers, antiracismeorganisaties, politiek enz. Gespreksleider is Elisabeth van den Hoogen, journalist Utrechts Nieuwsblad.

Mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Utrecht.

Het debat vindt plaats in Hofman Café, Janskerkhof 17A, Utrecht. Aanvang 20.00 uur, Entree vrij. Voor reserveringen of meer informatie: 030 2332430 of www.TUMULTdebat.nl.

Niet voor publicatie
Mocht u vragen hebben over TUMULT of dit persbericht dan kunt u altijd contact opnemen met Fetsje Luimstra tel. 030 2332430. Via dit telefoonnummer kunt u tevens perskaarten reserveren.

Stichting Utrechts debatcentrum TUMULT
bezoekadres: Zuilenstraat 50, Utrecht
postadres: Postbus 411, 3508 AK Utrecht
tel.: 030 233 24 30
fax: 030 223 25 81
e-mail:
website:
indien u TUMULT financieel wilt steunen: giro 7746470

Stichting Utrechts debatcentrum TUMULT
bezoekadres: Zuilenstraat 50, Utrecht
postadres: Postbus 411, 3508 AK Utrecht
tel.: 030 233 24 30
fax: 030 223 25 81
e-mail:
website:
indien u TUMULT financieel wilt steunen: giro 7746470

Deel: ' Debat 'Zeg wat je denkt' in Utrecht '
Lees ook