Provincie Noord-Holland


Debat Zonder Zorg geen Huizen
Haarlem, 11 februari 2003 - Gedeputeerde Staten (GS) hebben de lokale overheid en 15 kopstukken uit Noord-Holland die bezig zijn met vernieuwende projecten op het gebied van wonen, welzijn, zorg, gevraagd zitting te nemen in een denktank. Aanleiding hiervoor is de toenemende vergrijzing en de vrees dat het aanbod van wonen, welzijn en zorg niet in de groeiende vraag kan voorzien. De denktankleden hebben de vraag voorgelegd gekregen "nieuwe en creatieve oplossingen te vinden voor de huidige en actuele vraagstukken op het terrein van wonen, welzijn en zorg. De denktank is enthousiast aan de slag gegaan. De aandacht van de Denktank Wonen en Zorg is vooral uitgegaan naar de rol van de provincie in het geheel. Die rol is samen te vatten onder de noemer: sturing op maat, gericht op samenhang.

Het debat over en de presentatie van de conclusies van de Denktank Wonen en Zorg vindt plaats op woensdag 19 februari 2003 van 14.00 17.00 uur in het Hampshire Hotel Waterland in Purmerend.

Nadat de conclusies zijn gepresenteerd zullen namens GS gedeputeerde Enno Neef (PvdA), portefeuillehouder Zorg & Welzijn en Henri Meijdam (VVD), portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting in debat gaan met een aantal leden van de Denktank.

De denktank constateert onder andere dat de situatie rondom de wachtlijsten, de matige geschiktheid van de woningvoorraad, de achterstand in de transformatie van verouderde zorggebouwen - om enkele van de meest nijpende problemen te noemen dringend om een aanpak vraagt. We staan zowel kwalitatief als kwantitatief op achterstand. De situatie dreigt verder te verslechteren als gevolg van de vergrijzing. Er moet daarom snel vernieuwing plaatsvinden van wonen, welzijn en zorg. Tijdens de presentatie zullen enkele richtinggevende oplossingen besproken worden.

De pers is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. U kunt zich tot dinsdag 18 februari aanmelden bij Marieke Ottevanger, tel. 023-5144007 of e-mail ottevangerm@noord-holland.nl

Inlichtingen: Hanneke Kroonsberg, tel. (023) 514 35 38 Inlichtingen voor de pers: Marieke Ottevanger, tel. (023) 514 40 07 Marieke Ottevanger 11-2-2003 11:35:00

Deel: ' Debat Zonder Zorg geen Huizen in Noord-Holland '
Lees ook