gemeente hoorn

debatten over duurzaamheid

hoorn beweegt. het piept en kraakt van nieuwe initiatieven. maar leveren die wel de gewenste verbetering naar een levendige stad? op 25 september 1999 wordt u uitgenodigd voor het duurzaamheidsdebat in de statenpoort van 12.30 tot 14.30 uur. tijdens het debat kunt u uw stem laten horen. praat mee over die levende stad en de ruimte.

de ruimte
zijn er grenzen aan de groei? welke eisen worden gesteld aan onze woonomgeving? is er een duurzame ruimtelijke visie? wordt rekening gehouden met 'duurzaam bouwen'-criteria? en wat gebeurt er met de bestaande bouw, revitaliseren of verpauperen? een duurzame stedelijke kwaliteit vraagt om keuzes en om integratie van functies in de beperkte ruimte. tijdens het duurzaamheidsdebat houden we de plannen tegen het licht van de toekomst. is hoorn in staat zich te ontwikkelen tot een duurzame gemeente?

de levende stad
zijn we op weg naar een duurzame stad waarin sociale, economische, culturele en ecologische waarden in evenwicht zijn? hoe geven we invulling aan duurzaam energie- en grondstoffenverbruik? maken we ruimte voor de fiets of ander alternatief vervoer dan de auto? op 25 september kunt u meepraten over de richting die we op moeten. doe mee aan het debat en maak hoorn levend.

duurzaamheidsdebatten
dit jaar worden twee duurzaamheidsdebatten georganiseerd. op 25 september en 20 november. met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, politiek en publiek debatteren we over de wegwijzers naar een duurzame stad. voorzitter van de debatten is de heer de zeeuw, voormalig statenlid van de provincie noord-holland.

organisatie
de organisatie van de debatten is in handen van het platform duurzaam hoorn. het platform vertegenwoordigt alle natuur-, milieu en ontwikkelingsorganisaties in de gemeente hoorn. het platform houdt de 'duurzame activiteiten' in de gemeente hoorn scherp in de gaten. onder meer via de duurzaamheidsdebatten. doe mee en maak kennis met de activiteiten die het platform ontplooit.

meer informatie?
het aanmeldingsformulier voor de debatten kunt u opvragen bij de secretaris van het platform duurzaam hoorn, mevr. j. pasman, telefoonnummer: 0229-280943.

Deel: ' Debatten over duurzaamheid in Hoorn '
Lees ook