Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zicht op Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met toelichting op de begroting voor 2000

21 september 1999

Deel 1 van de serie 'Zicht op BZK'
Deze brochure geeft een korte toelichting op de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2000. U vindt er informatie over de belangrijkste beleidsterreinen van het ministerie: constitutionele zaken, openbaar bestuur, het grote steden- en integratiebeleid, overheidsinformatiebeleid en millennium, veiligheid, personeelsbeleid en de koninkrijksrelaties. In kort bestek wordt ingegaan op de beleidsvoornemens van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. Peper, de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, R.H.L.M. van Boxtel en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, G.M. de Vries. Staatssecretaris De Vries is onder meer belast met de samenwerking tussen Nederland en de Nederlandse Antillen en Aruba.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Deel 1 brochure 'Zicht op BZK' verschenen '
Lees ook