Provincie Flevoland

Deel Espelerweg afgesloten

Volgende week, van 24 september tot en met 28 september, is het gedeelte van de Espelerweg tussen de Hannie Schaftweg en de rotonde aan de Banterweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Dan wordt het asfaltdek vervangen en worden middengeleiders aangebracht ter plaatse van de aansluitende wegen. Aanliggende percelen en het tuincentrum blijven bereikbaar voor aanwonenden en bestemmings-verkeer. Brom-/fietsverkeer kan gewoon gebruik blijven maken van het brom-/fietspad. Het doorgaande verkeer zal door middel van borden via de omliggende provinciale wegen worden omgeleid. Ook zal tijdens de werkzaamheden worden aangegeven hoe de aanliggende percelen en het tuincentrum bereikbaar zijn.

De werkzaamheden vinden plaats omdat het wegdek toe is aan een opknapbeurt. Daarbij wordt deze gelegenheid aangegrepen om het weggedeelte in te richten tot een 60 km gebied. De maximum snelheid van 60 km/uur is uit verkeersveiligheidsoverwegingen noodzakelijk, omdat er zich relatief veel in- en uitritten en aansluitende wegen bevinden in dit weggedeelte. Hierdoor wordt de doorgaande verkeersstroom vaak gehinderd door langzaam rijdend, afslaand en oprijdend verkeer. De straks geldende maximumsnelheid van 60 km/uur, zal duidelijk worden aangegeven met verkeersborden. Bovendien zal een veranderde inrichting en vormgeving het speciale karakter van dit weggedeelte gaan benadrukken. Zo worden verhoogde middengeleiders aangebracht ter plaatse van de aansluitende wegen, worden de rijstroken versmald, wordt de vormgeving van de aansluitingen van wegen en in- en uitritten aangepast, wordt een andere uitvoering van de wegmarkering toegepast en zal het hele weg-gedeelte extra worden verlicht.

De Arbowet vereist, vanwege de veiligheid voor de wegwerkers, dat de weg tijdens een deel van de werkzaamheden wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. In goed overleg en met medewerking van de aannemer is het mogelijk gebleken om de werkzaamheden die veel overlast geven voor het wegverkeer binnen een week uit te voeren. Op dit moment vinden al voorbereidende werkzaamheden plaats. Om de afsluiting tot een week te beperken is het wel nodig dat ook aanwonenden en bestemmingsverkeer in deze week zo min mogelijk gebruik gaan maken van de weg.

datum 19-09-01 Nummer 2001-093

Deel: ' Deel Espelerweg in Flevoland afgesloten '
Lees ook