Gemeente Hilversum

Deel Neuweg tweerichtingsverkeer

Burgemeester en wethouders hebben het plan goedgekeurd om tweerichtingsverkeer in te voeren op de Neuweg tussen de Langestraat en de Koningsstraat. In de omliggende straten tussen de Langestraat en de Koningsstraat worden maatregelen genomen om de verkeersoverlast zoveel mogelijk tegen te gaan.

De Koningsstraat oost, tussen de Emmastraat en de Neuweg, wordt als 30 km/u gebied ingericht. De Ruitersweg krijgt een `knip' tussen de Zadelstraat en de Weversweg. Hierdoor kan het autoverkeer niet door de hele straten rijden, maar de hulpdiensten en (brom)fietsers wel. In de Zadelstraat wordt eenrichtingsverkeer richting de Koningsstraat ingevoerd. Het eenrichtingsverkeer in de Prinsenstraat wordt omgedraaid richting de Koningsstraat.

Het plan om tweerichtingsverkeer in te voeren op de Neuweg tussen Langestraat en Koningsstraat, wijkt af van het oorspronkelijke verkeersplan van de gemeente, Plan Wegen. Daarom wordt op 3 september het plan voorgelegd aan de raadscommissie Verkeer en Buurt. Op 12 september neemt de gemeenteraad een definitief besluit.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider, de heer J. Klomp van de dienst Stadsontwikkeling (tel: 629 28 12).

Deel: ' Deel Neuweg Hilversum tweerichtingsverkeer '
Lees ook