Gemeente Den Helder

Datum : 11 februari 1999

Onderwerp :

Deel Polderweg vanaf 15 februari zes weken afgesloten

omleidingen voor bewoners, parkeerders, bevoorraders en de bus

Vanaf aanstaande maandag 15 februari is een groot deel van de Polderweg voor zes weken afgesloten voor alle verkeer. Tijdens de afsluiting vindt de reconstructie plaats van de weg en wordt de verbinding naar het Bernhardplein, de Kroonpassage en het Julianaplein vernieuwd. Als de (weers)omstandigheden gunstig zijn, kan de Polderweg rond 26 maart weer open. De stremming begint iets voorbij de inrit naar het parkeerterrein achter de woongebouwen Lidwina en Jozef en loopt tot bij de Bothastraat.

omleidingen algemeen
Natuurlijk heeft deze stremming de nodige gevolgen voor de bereikbaarheid van de (westelijke) binnenstad en omgeving, maar via de gemarkeerde omleidingroutes blijft dat wel mogelijk. Bewoners, ondernemers, bevoorraders en natuurlijk ook de bezoekers van de binnenstad worden daartoe soms al ver van te voren met borden op een goed (alternatief) spoor gezet naar huis, bedrijf of parkeerterrein.

Op kaartje 1 staan de algemene omleidingen weergegeven. kaart1A.jpg (25060 bytes)

parkeren op Bernhardplein en Kroonpassage

Verkeer van en naar de parkeerterreinen Bernhardplein en Kroonpassage wordt tijdens de stremming over de westelijke (Megapoolzijde) rijbaan van het Julianaplein geleid. De enige in- en uitgang is dan bij de RABO-bank. Op deze rijbaan en op die voorlangs de VVV geldt tijdens de komende zes weken dus tweerichtingsverkeer en er worden stop- en wachtverboden ingesteld. Om de doorstroming van het verkeer te waarborgen wordt er streng gecontroleerd op overtredingen.

Op kaartje 2 staat deze tijdelijke situatie in detail aangegeven. kaart2A.jpg (70763 bytes)

omleiding buslijnen 3 en 4

Buslijn 3 (station-TESO)
rijdt normaal via onder meer de Polderweg en de Kanaalweg naar de veerhaven en weer terug. Vanaf maandag aanstaande gaat de bus via een heel andere route, namelijk vanaf het station via de Parallelweg, Ruyghweg, Fabrieksgracht, Spoorgracht, Weststraat en Hoofdgracht.

Buslijn 4 (station-Oud Den Helder-Gemini ziekenhuis-Huisduinen-fort Kijkduin)
volgt normaal onder andere de Polderweg, Krugerstraat, Willem Barentzstraat en Huisduinerweg.Tijdens de stremming rijdt de bus op de heenweg vanaf het station via de Javastraat en de Timorlaan naar het Gemini-ziekenhuis en dan via onder andere de Huisduinerweg, Badhuisstraat en H.W. Mesdagstraat naar fort Kijkduin. Terug volgt lijn 4 de normale route vanaf Fort Kijkduin tot aan het Gemini en maakt dan via de Huisduinerweg, Jacob van Heemskerkstraat en Willem Barentzstraat, het Helden der Zeeplein en de hele Prins Willem Alexandersingel een lus door Oud Den Helder. Via de Huisduinerweg (Gemini ziekenhuis), Timorlaan en Javastraat keert de bus terug naar het station.

Overigens wordt lijn 4 van 22 februari tot en met 5 maart in Huisduinen zelf nog eens extra omgeleid in verband met wegwerkzaamheden aan de Badhuisstraat.

De haltes waar de buslijnen tijdens de stremming niet langsrijden vervallen en soms moeten passagiers richting station aan de andere kant van de weg instappen dan normaal. De NZH zorgt in de bussen en bij de bushaltes voor de nodige informatie.

bereikbaarheid bewoners Polderweg en omgeving

Tijdens de werkzaamheden zijn de Hertzogstraat, Cronjéstraat, De Wetstraat en Bothastraat afgesloten van de Polderweg. Natuurlijk wordt ervoor gezorgd dat hulpdiensten zoals brandweer en ambulance te allen tijde de straat in kunnen. De bewoners van de genoemde straten krijgen deze week een brief van de gemeente met daarin alle informatie over de bereikbaarheid, al dan niet eenrichtingsverkeer, waar parkeer- en stopverboden gelden en waar het huisvuil kan worden aangeboden.

informatienummer

Al met al heeft de stremming van de Polderweg nogal wat gevolgen. Uiteraard probeert de gemeente de overlast tot een minimum te beperken. Voor alle vragen, opmerkingen en problemen kunt u terecht bij de heer G. Boers, binnenstadcoördinator gemeente Den Helder, telefoon 671 473.

Deel: ' Deel Polderweg Den Helder zes weken afgesloten '
Lees ook