Gemeente Enschede

Rampgebied vanaf september gedeeltelijk toegankelijk Enschede, 20 juni

Het College van B. en W. heeft besloten om met ingang van september a.s delen van het gebied dat op 13 mei 2000 getroffen werd door de vuurwerkramp open te stellen. De voortgang van de sloop- en saneringswerkzaamheden maakt het mogelijk om het terrein gedeeltelijk toegankelijk te maken.

De planning is als volgt:
Op 1 september a.s. gaat de Renbaanstraat open voor voetgangers en fietsers, waardoor er een route door het gebied ontstaat tussen de Roomweg en de Deurningerstraat. Aan beide zijden van de Renbaanstraat komen (open) hekken.

Eveneens op 1 september wordt 't Schurink vrijgegeven. In verband met de werkzaamheden aan de Bamshoeve komt er een hek aan de noordzijde van de Schurinksweg. De Roomweg wordt tussen Cord Finish en 't Schurink afgesloten met een poort.

Vanaf 1 november a.s. wordt het gebied ten noorden van de Roomweg vrijgegeven. De sloop en ruiming van Cord Finish moeten dan zijn afgerond, en datzelfde geldt voor de werkzaamheden aan het Rozendaal-complex voor zover ze (in dit stadium) worden uitgevoerd. Rond de woningen van het Roomveldje die voorlopig gehandhaafd blijven komen hekken. Zo kan er een route - afgezet met hekken - komen voor voetgangers en fietsers vanaf de Stroinksbleekweg over het terrein van Rozendaal en Cord Finish naar de noordzijde van de Roomweg ter hoogte van 't Schurink. Hiermee blijft de Roomweg zelf vrij voor de sanering van de Bamshoeve en Thole.

Het openstellen van de gehele Roomweg is nog niet mogelijk, omdat het gebied van de Bamshoeve en Thole tot aan de Roomweg nog steeds `asbestbesmet' is. In het kader van de sanering zullen er zeker tot aan het einde van het jaar werkzaamheden met asbest worden uitgevoerd in de directe nabijheid van de Roomweg.

Daarnaast is het vrachtverkeer ter plekke zo intensief dat voetgangers, fietsers en automobilisten niet alleen het verkeer zouden kunnen belemmeren, maar ook in onveilige situaties terecht zouden kunnen komen.Deel: ' Deel rampgebied Enschede vanaf september weer toegankelijk '
Lees ook