Millennium Platform

Deel vitale sectoren VS goed voorbereid

De Amerikanen mogen erop vertrouwen dat een aantal van de vitale sectoren (incl. de banken, de energievoorziening, de telecommunicatie en het luchtvervoer) zonder problemen de millenniumovergang zullen maken.
Voor een aantal belangrijke sectoren geldt echter dat er nog een hoop werk verzet moet worden. Het gaat daarbij om gemeentelijke overheden, de zorgsector, het onderwijs en het mkb, met name op lokaal niveau.

Dit blijkt uit de woorden van J.A. Koskinen, de voorzitter van de 'President's Council on Year 2000 Conversion' bij zijn presentatie van het derde statusrapport van de vitale sectoren in de Verenigde Staten. Koskinen wees de bedrijven die achter lopen nadrukkelijk op de noodzaak van goede noodplannen.

Het persbericht van 5 augustus jl., evenals het gehele statusrapport kunt u vinden op de site van de President's Council (www.y2k.org).

Deel: ' Deel vitale sectoren VS goed voorbereid op millennium '
Lees ook