Gemeente Nieuwegein

Deelgebied van Liesbosch heet voortaan 'De Volharding' Het college van b&w van Nieuwegein heeft besloten het deelgebied van de Liesbosch ten noorden van de spitsknip de Volharding te noemen. Het verzoek voor de naamwijziging kwam van de bedrijven in dit gebied. De huidige bewegwijzering verwijst alle verkeer naar de Liesbosch terwijl door de spitsknip niet het hele gebied via dezelfde route bereikbaar is. Bestemmingsverkeer voor de Volharding dat niet bekend is in de omgeving wordt met de huidige bewegwijzering de verkeerde kant opgestuurd. Het college was gevoelig voor deze argumenten. Met de naamwijziging kan op termijn de bewegwijzering worden aangepast.

Het gebied ligt in het noordoostelijke puntje van de gemeente Nieuwegein langs het Merwedekanaal en viel onder de wijk Liesbosch. Het gebied waar nu het hoofdkantoor van Ballast Nedam wordt gebouwd en de nieuwe gevangenis staat. De gemeente Nieuwegein heeft de traditie oude geografisch namen te hergebruiken. Ook voor dit gebied is besloten om terug te grijpen naar oude namen. Zo blijft er toch een soort van continuïteit in deze gebieden, die in de loop der tijd uiterlijk totaal zijn veranderd. Uit oude bronnen blijkt dat er zich vroeger precies in het gebied een windmolen met een bijbehorende afwateringswetering heeft gestaan. Deze molen stond er al voor 1800. De windmolen moest rond 1880 plaats maken voor een stoomgemaal. Dit stoomgemaal werd rond 1925 vervangen door een elektrisch gemaal. Thans resteert niets meer van het elektrisch gemaal. De naam van het stoomgemaal was ´de Volharding´. Waarschijnlijk was dat ook de naam van de oude windmolen. De afwateringswetering heette overigens ´Molenvliet´. Gezien de grillige loop van dit watertje zou het ook een min of meer natuurlijke waterloop kunnen zijn. Op oude kaarten is dit slootje duidelijk te zien, maar na de sloop van de molen rond 1880, is dit slootje verland en/of afgegraven. In ieder geval verdwijnt het slootje geleidelijk van de kaarten, tot voor de oorlog zijn echter nog steeds de restanten van het slootje aangegeven op de kaart. Thans resteert er ook niets meer van het watertje. Het teruggrijpen naar een oude naam in dit gebied geeft weer enige bekendheid aan een stukje vergeten Nieuwegeinse geschiedenis.

Het gebied langs de vroegere Keulse Vaart, tussen Utrecht en Nieuwegein, heeft al vanaf de 17e eeuw een industriële bestemming. Hoe dichter men bij Utrecht kwam, des te sterker werd de industriële bestemming. Op oude kaarten is goed te zien dat er in dit gebied diverse houtzaagmolens, tegelfabrieken, steenfabrieken en scheepswerfjes gevestigd waren. Het gebied rond Ballast Nedam en de gevangenis was echter een van de weinig gebiedjes langs de Keulse vaart, waar nog een duidelijke agrarische bestemming te vinden was. Ook de Liesbosch is een oude geografische naam, De Liesbosch was eerst een buitenplaats, toen een pannenfabriek en nog later een scheepswerf, de bestemming van het gebied werd steeds anders, maar de naam van het gebied bleef steeds 'Liesbosch'.Invoerdatum 11-7-2001


Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein

Deel: ' Deelgebied van Liesbosch heet voortaan 'De Volharding' '
Lees ook