Ingezonden persbericht


Om verdere productontwikkeling en Europese groei mogelijk te maken

Technostartersfonds Noordoost Nederland participeert in a-Boca Benelux

Het Technostartersfonds Noordoost Nederland participeert in het jonge, maar snel groeiende bedrijf a-Boca Benelux BV in Nieuwleusen. a-Boca ontwikkelt en produceert hoogwaardige elektronische identificatie- en registratiesystemen voor zowel de agrarische sector als voor een breed scala aan industriële toepassingen.

a-Boca zocht risicodragend kapitaal om de verdere ontwikkeling mogelijk te maken van een aantal veelbelovende specifieke producten op het gebied van de elektronische identificatie en registratiesystemen. Het bedrijf had ook behoefte aan een stevige (financiële) partner om snelle groei van het bedrijf in zowel Nederland als vooral ook in een aantal andere Europese landen, en in eerste instantie met name Groot Brittannië, te kunnen realiseren.

a-Boca opende onlangs een eigen vestiging in Groot Brittannië en heeft inmiddels in Spanje een vaste agent. De Benelux-markt bestrijkt het bedrijf vanuit de hoofdvestiging in Nieuwleusen. Het betreden van de Duitse markt wordt voorbereid.

Investment manager G. Bulthuis van het Technostartersfonds Noordoost Nederland over de beslissing om te participeren in a-Boca: Wij zien dat de markt voor elektronische registratie en identificatiesystemen voor zowel de agrarische sector als voor de industrie, een sterke groei vertoont. a-Boca speelt hier met haar producten goed op in en heeft oog voor de nieuwste ontwikkelingen en is creatief waar het gaat om het vinden van nieuwe toepassingen. Wat ook meespeelt, is dat directeur Van Calker van a-Boca ruime ervaring heeft met de producten en de markten waar zijn bedrijf zich op richt.

Over het Technostartersfonds Noordoost Nederland

Het Technostartersfonds Noordoost Nederland, TNN, verstrekt risicodragende financiering aan Technostarters. Technostarters zijn jonge, technologisch innovatieve ondernemingen waar Research and Development een belangrijke rol spelen. Technostarters beschikken in de meeste gevallen over relatief weinig kapitaal, terwijl voor de verdere ontwikkeling van hun producten en markten juist veel geld nodig is. En ze hebben behoefte aan een partner die de risico s en de kansen van hun onderneming juist weet in te schatten. A-Boca vond in TNN een dergelijke partner. Participaties van TNN belopen altijd bedragen tussen de ¬ 50.000,-- en de ¬ 225.000,-- en betreffen in alle gevallen een minderheidsbelang.

Partners in TNN zijn de NV GOM (Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij), de NV OOM (Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij), de NV NOM (Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij), ABN-Amro Jonge Bedrijven Fonds, NPM Capital, en NIB Capital Private Equity. TNN heeft momenteel deelnemingen in een twaalftal Technostarters.


Achtergrond informatie:
a-Boca benelux BV staat in Groot Brittannië aan de vooravond van een grote introductie van haar tracking and tracing systemen voor de veehouderij. Met deze systemen moet het identificeren en volgen van transportbewegingen van schapen en runderen in het nog steeds door MKZ geteisterde land aanzienlijk vergemakkelijkt worden. De Britse overheid heeft inmiddels al serieuze belangstelling getoond voor de apparatuur en de daaraan gekoppelde computersoftware van het bedrijf uit Nieuwleusen.

Om een verdere groei naar aanleiding van buitenlandse marktintroducties, ook in fysieke zin mogelijk te maken, verhuisde a-Boca Indentification Technology onlangs vanuit Zwolle naar het bedrijvencomplex De Trekschuit in Nieuwleusen, op een steenworp afstand van de autosnelweg A28.

Deel: ' Deelname technostartersfonds Noordoost Nederland in a-Boca '
Lees ook