Actueel

Deelname van honden met gecoupeerde oren aan Winner 2002 niet verboden
Bron: College van Beroep voor het Bedrijfsleven 's-Gravenhage
Datum actualiteit: 26-06-2002

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag heeft in een beslissing van woensdag 26 juni 2002 uitgemaakt dat het tentoonstellen van honden waarvan de oren gecoupeerd zijn in een land waar dat is toegestaan, niet door de Nederlandse wetgeving is verboden. Het CBb kwam tot dit oordeel naar aanleiding van een beroep dat was ingesteld door de Bond tot Bescherming van Honden en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren tegen een ontheffing die de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij had verleend van het verbod honden met gecoupeerde oren tot een tentoonstelling, keuring of wedstrijd toe te laten, in verband met de World Winner Dog Show 2002, die van 4 tot 7 juli 2002 in Amsterdam zal plaatsvinden.
Het College oordeelde dat het tentoonstellingsverbod alleen betrekking heeft op honden waarvan de oren in strijd met het Nederlandse verbod zijn gecoupeerd. Uit de systematiek en tekst van de bepalingen concludeerde het College dat dit niet het geval is indien de handelingen elders, waar een dergelijk verbod niet van toepassing geldt, zijn uitgevoerd. Een andere uitleg van het tentoonstellingsverbod zou bovendien in strijd zijn met het EG-recht. Omdat datgene waarvoor een ontheffing was verleend niet door de wet verboden was, was de ontheffing overbodig en dus ten onrechte verleend.
De beslissing van het College betekent dat deelname van honden waarvan de oren zijn gecoupeerd in een land waar dat niet verboden is, aan Winner is toegestaan. Wat betreft deze tentoonstelling leidt de uitspraak van het College niet tot een ander resultaat dan door de Minister van LNV werd beoogd.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE4672
(Zie het originele bericht)

Deel: ' Deelname van honden met gecoupeerde oren aan Winner 2002 niet verbod.. '
Lees ook