Obragas

Gas betalen met een pas

Tussentijds onderzoek wijst uit: deelnemers aan proef in Uden waarderen betaalmeters

Deelnemers aan een proef in Uden met betaalmeters voor het gasverbruik zijn tevreden met dit prepaymentsysteem. Dit blijkt uit een eerste tussentijdse meting door de Universiteit van Maastricht in opdracht van Gastec, namens EnergieNed. Voor de eerste proef met deze betaalwijze in Nederland werkt Obragas samen met supermarktketen Super De Boer. Doel is te onderzoeken of consumenten deze betaalwijze waarderen en of deze betaalwijze leidt tot energiebewuster gedrag. De eerste indicaties wijzen volgens Obragas inderdaad op een besparing van energie (5%), al is de meetperiode vooralsnog te kort om vast te stellen of dit een structurele besparing is.

Vanaf 17 oktober 1998 betalen honderd huishoudens in Uden die deelnemen aan de proef hun gasverbruik via een Energie Comfortkaart die ze opladen bij de lokale Super De Boer Supermarkt aan de Botermarkt. Via de chipkaart schrijft de bewoner thuis een tegoed op de betaalmeter. Van dit tegoed wordt het verbruikte gas afgeschreven. Als de gekochte hoeveelheid gas bijna verbruikt is, moet de bewoner het tegoed op de meter via de supermarkt opnieuw aanvullen. De huishoudens die meedoen aan de proef betalen geen maandelijkse voorschotten meer, krijgen geen bezoek van de meteropnemer en krijgen vanzelfsprekend geen afrekening met eventuele teruggave of naheffing.

De bewoners zien direct wat hun verbruiksgedrag voor kostenconsequenties heeft: naar verwachting zal deze betaalwijze daarom leiden tot energiebewuster gedrag. Uit interviews met deelnemers komt dit ook naar voren. Zo zijn er mensen die voor en na het douchen even op de betaalmeter kijken; ze zien dan bijvoorbeeld dat ze voor 26 cent hebben gedoucht.

Resultaten meting

De deelnemers drukken hun waardering over deelname aan de proef uit in 4,6 op een schaal van 1 tot en met 5. Als men nogmaals zou moeten kiezen om mee te doen, dan zou 67% weer meedoen. Met de ervaring die men nu heeft zou 18% niet voor deelname kiezen en 15% antwoordt neutraal op deze vraag. Aan de deelnemers is gevraagd of de voor- en nadelen groter of minder groot zijn dan verwacht.

Gebruik van de betaalmeter en de Energie Comfortkaart en het opladen van kaarten bij Super De Boer komen over het algemeen overeen met de verwachtingen die deelnemers aan de proef vooraf hadden. 21% van de deelnemers vindt de voordelen van de Energie Comfortkaart groter dan verwacht, 68% van de deelnemers zegt dat de voordelen in overeenstemming met de verwachtingen zijn en 11% vindt de voordelen minder groot dan verwacht. De nadelen van gebruik van de betaalmeter zijn voor 34% van de deelnemers minder groot dan verwacht; 33% van de huishoudens zegt dat de nadelen van het opladen van de chipkaarten bij Super De Boer minder groot zijn dan verwacht. De deelnemers zijn zeer tevreden over het afhandelen van het opladen van de kaarten bij de klantenservice van Super De Boer aan de Botermarkt in Uden.

Energiebewust gedrag

Acht van de tien deelnemers zeggen dat de betaalmeter inzicht geeft in de kosten van het gasverbruik. De deelnemers aan de proef beseffen dat aan het betaalsysteem ook nadelen verbonden zijn. Bijna de helft van de deelnemers onderschrijft dat de betaalmeter het nadeel heeft dat je iedere keer de hoogte van het tegoed in de gaten moet houden. Uit de meting blijkt dat acht van de tien deelnemers 1 keer per week of vaker naar het aanwezige tegoed kijken. Drie van de tien deelnemers vullen het tegoed op de betaalmeter 1 keer per twee weken aan, vijf van de tien deelnemers vullen het tegoed 1 keer per maand aan.

Innovatief

EnergieNed werkt aan deze proef mee in het kader van het gezamenlijke Meerjarenprogramma Studie en Onderzoek van de energiebedrijven. EnergieNed wil met dit onderzoek op de hoogte blijven van innovatieve meet- en verrekenmethoden, mede met het oog op de liberalisering van de gasmarkt. De proef duurt een jaar. De deelnemende huishoudens vormen een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking: er zijn zowel jonge als oude deelnemers, grote en kleine gezinnen, bewoners van nieuwbouwwoningen, bestaande woningen en flats. Alle huishoudens die meedoen aan de proef, doen dit vrijwillig. Na evaluatie van de proef eind 1999 zal op basis van de resultaten worden bepaald of met dit unieke gasbetaalsysteem zal worden doorgegaan.

Deel: ' Deelnemers aan proef in Uden waarderen gasbetaalmeters '
Lees ook