Gemeente Zwolle

Gezocht: deelnemers klankbordgroep welstandsnota


Datum uitgave: 22-02-2003

Onderwerp: bouw & verbouw

Sinds 1 januari geldt er een nieuwe Woningwet. Deze wet vraagt gemeenten om het welstandsbeleid transparanter en eenduidiger te maken. Onderdeel hiervan is de plicht om welstandstoezicht uit te oefenen op basis van een welstandsnota. De gemeente Zwolle is bezig om de criteria en richtlijnen van de nota op te stellen. De gemeente wil graag dat dit proces getoetst wordt door een aantal externe deskundigen op het gebied van stedenbouw, landschapsarchitectuur, monumentenzorg en /of welstand. Geïnteresseerden die (aantoonbare) ervaring of affiniteit hebben met deze disciplines nodigen wij uit om te reageren op deze oproep om deel te nemen aan de 'klankbordgroep welstandsnota.'

Rol van de klankbordgroep
De klankbordgroep adviseert de projectgroep over het proces en de wijze waarop de welstandsnota tot stand komt. Dit gebeurt in een aantal vooraf vastgestelde dagdelen (eind maart, juni en september/oktober). De klankbordgroep vervult de rol van 'sparringpartner' en heeft als zodanig geen beslissingsbevoegdheid. Naast toetsing door de klankbordgroep zullen de richtlijnen en criteria na de zomer breed gepresenteerd worden aan de samenleving. Aan het eind van het traject geldt tevens een wettelijk verplichte inspraakfase.

Criteria voor de aspirant-leden


* Betrokkenheid bij het thema welstand; beroepsmatig of uit maatschappelijk of economisch belang.

* Aantoonbare affiniteit met of ervaring op het gebied van stedenbouw, landschapsarchitectuur of monumentenzorg
* Beschikbaarheid voor circa drie keer een dagdeel.
Selectieprocedure
U kunt zich schriftelijk aanmelden voor de klankbordgroep. U stuurt hiertoe een brief met een korte motivatie waarbij u reageert op de bovenvermelde criteria. Mocht u deel willen nemen als representant namens een belangengroep, geeft u dan een korte beschrijving van uw organisatie/ vereniging.
Stuur uw brief naar:

Gemeente Zwolle,
Eenheid Expertisecentrum,
afdeling Stad en Landschap,
t.a.v. de heer F. de Vré,
Postbus 10007,
8000 GA Zwolle.

De selectie van leden gebeurt door de projectgroep op basis van representativiteit. Er wordt uitgegaan van een werkbaar aantal leden (maximaal 12 deelnemers) die vanuit verschillende invalshoeken kunnen meedenken. Bij een groot aantal aanmeldingen zullen wij genoodzaakt zijn een keuze te maken, hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

Zie ook:
Zwolle aan de slag met welstandsnota: fotoactie 'mooi & lelijk'

Bron: afdeling communicatie Datum van 25-02-2003 tot 10-03-2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Deelnemers klankbordgroep welstandsnota in Zwolle gezocht '
Lees ook