Stadsdeel Bos en Lommer


Uitspraak optoppen Admiraal de Ruijterweg

Het Dagelijks Bestuur van Bos en Lommer heeft deze week het besluit genomen de door bewoners ingediende bezwaarschriften tegen de verlening van een bouwvergunning voor het optoppen van woningen van het gebouw Admiraal de Ruijterweg 252-260 ongegrond te verklaren.

Het Dagelijks Bestuur volgt hiermee het advies van de Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften van het stadsdeel. De Commissie heeft zich met name gebogen over de vraag wat het gevolg moet zijn van het niet publiceren van de aanvraag voor de bouwvergunning. Volgens de Algemene wet bestuursrecht blijft een besluit op een bouwaanvraag die niet is gepubliceerd in stand indien belanghebbenden hierdoor niet zijn benadeeld. Aangezien de bewoners tijdig van de bezwaarmogelijkheid gebruik hebben gemaakt, oordeelde de Commissie dat zij niet in hun belangen zijn geschaad zodat het genomen besluit in stand kan blijven.

Als de indieners van de bezwaarschriften het niet eens zijn met het besluit van het Dagelijks Bestuur, kunnen zij in beroep gaan bij de rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht.

14 maart 2003

Deel: ' Deelraad Amsterdam wijst bezwaren tegen optoppen Adm de Ruijterweg af '
Lees ook