Gemeente Tilburg


1-12-99

Deeltaxi op korte termijn voor iedereen toegankelijk

Het deeltaxivervoer voor WVG-gerechtigden in Tilburg wordt binnenkort voor iedereen opengesteld. Dit heeft het college van b&w besloten. Met dit besluit valt dit vervoer onder de rijksregeling voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV). Dit betekent dat de opbrengsten uit het WVG-vervoer in aanmerking komen voor een rijksbijdrage. De gemeente ontvangt hierdoor een extra subsidie van ongeveer f 0,9 miljoen gulden op jaarbasis. Dit bedrag kan worden ingezet voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Dit besluit past binnen de visie om het collectief vervoer aantrekkelijker te maken.

Het deeltaxivervoer wordt verzorgd door Personenvervoer Zuid Nederland (PZN). Zij kunnen het systeem op korte termijn openbaar maken. Reizigers zonder WVG-indicatie moeten dan voor een rit met de deeltaxi een volledig kostendekkend tarief betalen. Dit komt neer op ƒ 12 voor vervoer binnen één zone (binnen Tilburg), ƒ 15 voor twee zones (bv. Tilburg - Berkel-Enschot/Reeshof), ƒ 18 voor drie zones (bv. Tilburg - Udenhout) en ƒ 21,= tot ƒ 24,= naar verder weggelegen bestemmingen.

De openstelling nu is een tijdelijke situatie. De gemeente wil op afzienbare termijn komen tot een nieuwe openbare aanbesteding van het collectief vraagafhankelijk vervoer, waarbij het systeem een volwaardige rol gaat spelen in het aanbod van openbaar vervoer. Op dat moment zal ook een uitgebreide communicatie richting reizigers gestart worden.

Deel: ' Deeltaxi Tilburg op korte termijn voor iedereen toegankelijk '




Lees ook