---

Ministerie van Defensie---

Defensie brengt militaire prepensioenen onder bij het ABP

20-06-2002

Persbericht van het Ministerie van Defensie DV/PB/46

De staatssecretaris van Defensie, Henk van Hoof, zal morgen, vrijdag 21 juni, de zogenaamde prepensioenen van het militair personeel onderbrengen bij het ABP. Momenteel worden de militaire prepensioenen uit de defensiebegroting gefinancierd. Het prepensioen geldt voor de periode tussen het leeftijdsontslag van militairen en het moment dat het algemeen ouderdomspensioen ingaat. De overdracht van de militaire pensioenen naar het ABP leidt op termijn eveneens tot kapitaaldekking. Hiermee is een bedrag gemoeid van ongeveer 1,3 miljard euro.

Vorig jaar bracht Van Hoof de ouderdomspensioenen van ongeveer 250.000 (oud-)militairen eveneens onder bij het ABP. Die transactie ging om ongeveer 6 miljard euro. Tevens werden toen de defensiemedewerkers die zich met de pensioenvoorziening bezig hielden (ongeveer 110 personen) in dienst genomen door het ABP.

De huidige overdracht van de prepensioenen naar het ABP is het sluitstuk van een omvangrijke operatie, waarmee het militaire pensioenstelsel, dat op tal van (oude) regelingen was geënt, sterk is vereenvoudigd. Naast kapitaaldekking is er nu ook voor militairen een verzekerdenadministratie, waarin de individuele pensioenaanspraken zijn vastgelegd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Defensie brengt militaire prepensioenen onder bij het ABP '
Lees ook