expostbus51


MINISTERIE DEF

https://www.mindef.nl

MINDEF:Defensieterrein naar Staatsbosbeheer

DV/PB107/99 Den Haag, 5 oktober 1999

In het Lauwersmeergebied vindt woensdag (6 oktober), in aanwezigheid van staatssecretaris van Defensie H.A.L. van Hoof, de ondertekening plaats van een overeenkomst voor de overdracht van de Kollumerwaard aan Staatsbosbeheer. In de komende jaren zal dit beoogde schietterrein weer een natuurfunctie krijgen.

De Kollumerwaard is gedeeltelijk ingericht als militair schietterrein, maar als zodanig nooit in gebruik genomen. Vorig jaar heeft Defensie de Tweede Kamer laten weten dat de Kollumerwaard onder andere vanwege de voortgeschreden simulatietechnologie niet in gebruik zou worden genomen. Ook het feit dat het gebied een grote natuurwaarde heeft, speelde bij deze beslissing een rol.

De Directie Domeinen is de huidige eigenaar en zal in het kader van de zogenaamde 'Groenoverdrachten' de gronden overdragen aan Staatsbosbeheer. Het terrein is 225 ha groot en vormt een belangrijke verbindingsschakel tussen de natuurgebieden Zoutkamperplaat, Blikplaat en de Pompsterplaat. Door de overdracht is het mogelijk één natuurgebied te maken ter grootte van 1400 ha. Daar zal de natuur verder haar eigen gang kunnen gaan met begrazing door Schotse Hooglanders en Konikpaarden.

In de komende jaren zullen Defensie en Staatsbosbeheer in nauwe samenwerking het terrein zo goed mogelijk in oorspronkelijke staat terugbrengen. De ongeveer 200.000 m3 zand uit de depots voor de kogelvangers zal deels worden hergebruikt in het oefenterrein de Marnewaard en deels worden verkocht. Bij de ruiming zal het slotenstelsel worden gedempt. Het gebied wordt daarna ontpolderd en vormt dan weer één geheel met de Lauwersmeer-boezem.

Het is de bedoeling dat ook de recreant gebruik kan maken van dit natuurgebied. Gedacht wordt aan een vrije openstelling voor wandelaars en natuurliefhebbers. Later komt er wellicht ook een aansluiting op de wandelroute Zoutkamperplaat en op de fietsroute rond het Lauwersmeer.
De plannen zullen worden uitgewerkt in samenwerking met het Nationaal Park Lauwersmeer (nog in oprichting)

Staatsbosbeheer heeft laten weten zeer verheugd te zijn met de overdracht van de Kollumerwaard, waardoor een ecologische verbinding ontstaat met de andere natuurgebieden in de Lauwersmeer.

Deel: ' Defensie draagt Kollumerwaard over aan Staatsbosbeheer '
Lees ook