expostbus51


MINISTERIE DEF

https://www.mindef.nl

Mindef:Defensie herdenkt gevallenen

DV/PB031/99 Den Haag, 29 april 1999

Evenals in voorgaande jaren herdenkt de krijgsmacht op 4 mei de militairen die sinds 10 mei 1940 in dienst van het Koninkrijk - waar ook ter wereld - zijn omgekomen.

De algemene herdenkingsplechtigheid van de Koninklijke Landmacht wordt volgens traditie gehouden op het militaire ereveld 'Grebbeberg' bij Rhenen. Na een stille tocht naar het ereveld, die begint om 19.10 uur, zullen afgevaardigden van militaire en civiele organisaties kransen leggen. De plechtigheid wordt geleid door generaal-majoor M.L.M. Urlings, plaatsvervangend Bevelhebber der Landstrijdkrachten. Het Koninklijk Huis wordt vertegenwoordigd door mr. Pieter van Vollenhoven. Ook staatssecretaris H.A.L. van Hoof zal bij de herdenking aanwezig zijn.

De Koninklijke Marine eert de gevallenen in Den Helder om 11.00 uur bij het monument 'Voor hen die vielen'. Verder vindt er die dag een plechtigheid plaats bij de Rijkswerf (09.30 uur) en worden bij de Onderzeedienstkazerne de gevallenen door hun nabestaanden in besloten kring herdacht. In Rotterdam herdenkt het Korps Mariniers de gevallenen op de begraafplaats Crooswijk. De commandant van de Van Ghentkazerne zal daar om 14.30 uur een krans leggen. De Landmachtkapel verzorgt 's avonds van 18.45-20.15 op het Stadhuisplein een herdenkingsconcert.

De Koninklijke Luchtmacht herdenkt de gevallenen op 4 mei op vliegbasis Soesterberg, de bakermat van de Nederlandse militaire luchtvaart. Dit gebeurt in aanwezigheid van Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal B.A.C. Droste, die om 11.25 uur een krans zal leggen. Na afsluiting van deze plechtigheid wordt omstreeks 11.45 uur een herdenkingsformatie (de 'lost wingman' - een formatie met een opengevallen plaats) uitgevoerd door vier F-16 straaljagers. Een defilé, waaraan ook veteranen en inwoners van Soesterberg deelnemen, besluit de herdenking.

De Nationale Herdenking vindt als gewoonlijk plaats bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De ceremonie begint om 20.00 uur, volgend op de herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk. Minister van Defensie mr. F.H.G. de Grave, Chef Defensiestaf luitenant-admiraal L. Kroon en de bevelhebbers van de krijgsmachtdelen zullen aan deze plechtigheid deelnemen.

29 apr 99 15:09

Deel: ' Defensie herdenkt gevallenen - 2518 '
Lees ook