Ministerie van Defensie


Persbericht

Defensie kan alsnog eretekens uitreiken

DV/PB04/99

Den Haag, 14 januari 1999

Het ministerie van Defensie heeft het afgelopen jaar, dankzij een publiciteitscampagne die in samenwerking met het Veteranenplatform werd opgezet, alsnog 139 eerder toegekende onderscheidingen uit kunnen reiken aan veteranen of hun nabestaanden. De actie leverde daarnaast 1300 nieuwe aanmeldingen voor een ereteken op, voornamelijk voor het Mobilisatie-oorlogskruis. Dit heeft de Sectie Onderscheidingen van Defensie vandaag op het ministerie bekendgemaakt aan vertegenwoordigers van de diverse veteranenorganisaties. Met de bijeenkomst werd de medaillecampagne, die vorig jaar januari van start ging, officieel afgesloten.

Begin 1998 lagen er nog 2000 eretekens bij Defensie in de la die bestemd waren voor veteranen die tussen 1939 en 1962 hebben gediend. Het gaat daarbij in het bijzonder om de periode van de Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië en Nieuw Guinea. De onderscheidingen betreffen het Oorlogherinneringskruis, het Ereteken voor Orde en Vrede en het Nieuw-Guinea Herinneringskruis. De medailles werden destijds niet uitgereikt omdat adressen door de hectische situatie na de oorlog niet bekend waren of inmiddels onjuist bleken. Daarnaast was er een groep mensen die op dat moment geen prijs op een eerbewijs stelde.

In 1994 had Defensie, door middel van advertenties in alle landelijke en regionale dagbladen, bekend gemaakt dat een groot aantal veteranen nog recht had op een onderscheiding. Ondanks de grootschalige aanpak leidde dit uiteindelijk slechts tot de uitreiking van enkele eretekens. Door het actieve veteranenbeleid dat Defensie sinds een aantal jaren voert en de oprichting van tal van veteranenorganisaties konden nu alsnog veel mensen worden benaderd, onder andere door ledenbestanden te vergelijken met de namenlijsten van Defensie. Verder leidden publicaties in de media er toe dat ook een groot aantal nabestaanden contact opnam met Defensie. Veel onderscheidingen zijn dan ook postuum uitgereikt. Circa zestig eretekens werden opgestuurd naar Nederlanders die inmiddels in het buitenland wonen.

Deel: ' Defensie kan alsnog eretekens veteranen uitreiken '
Lees ook