Ministerie van DefensieTransport diermeel vandaag gestart

12-07-2001

Vanmorgen zijn de eerste transporten met diermeel aangekomen op het Mobilisatie Complex Elsendorp. Mede als gevolg van de mond- en klauwzeercrisis is er op dit moment een overschot aan dierresten in ons land. Omdat de capaciteit van de verbrandingsovens ontoereikend is en het verboden is diermeel te gebruiken als grondstof voor diervoer, wordt het materieel op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) tijdelijk opgeslagen op een Mobilisatie Complex van Defensie.

In eerste instantie wordt het diermeel dat in de buitenlucht lag opgeslagen bij de Rendac destructie-installatie in Son (NBr) overgebracht naar Elsendorp. Het opslaan van het diermeel daar levert geen gevaar op voor de volksgezondheid. Het diermeel wordt in zogenoemde gesloten big bags opgeslagen in leegstaande loodsen onder condities die de Keuringsdienst van Waren en de Inspectie Milieuhygiëne hebben vastgesteld. Vertegenwoordigers van deze dienst houden namens Landbouw, Natuurbeheer en Visserij toezicht op naleving van de voorschriften die voor de opslag van diermeel gelden. Gekeken wordt of en zo ja, welke andere, bij voorkeur leegstaande, Mobilisatie Complexen geschikt zijn voor de opslag van diermeel.

Deel: ' Defensie start transport diermeel '
Lees ook