---

Ministerie van Defensie---

Defensie treft regeling voor Turks-Nederlandse militairen

31-05-2002

Persbericht ministerie van Defensie DV/PB35

Staatssecretaris H.A.L van Hoof van Defensie heeft voor militairen, die naast de Nederlandse ook over de Turkse nationaliteit beschikken, een regeling getroffen die hen ondersteunt bij het afkopen van Turkse hun militaire dienstplicht. Deze regeling gaat in op 1 juni aanstaande en is afgeleid van de regeling die geldt voor het politiepersoneel.

Alle Turkse mannen, waar ook ter wereld, zijn verplicht 18 maanden dienstplicht in Turkije te vervullen. Dit leidt tot de situatie dat militairen in ons land die behalve de Nederlandse ook de Turkse nationaliteit hebben, ook hun dienstplicht in Turkije moeten vervullen. Er bestaat echter de mogelijkheid het grootste deel van deze verplichting af te kopen, waarna men nog slechts één maand in de Turkse krijgsmacht hoeft te dienen. De nieuwe regeling zorgt er voor dat Turkse Nederlanders die bij Defensie een betrekking hebben, het bedrag dat nodig is voor deze afkoop en bijbehorende kosten (maximaal 6000 Euro) renteloos kunnen lenen. Tevens krijgt men een maand betaald verlof om aan de verplichting in Turkije te kunnen voldoen. Deze regeling, waarover in het overleg met de bonden overeenstemming is bereikt, is tevens van toepassing op burgerpersoneel van Defensie.

Zoekwoorden:

Deel: ' Defensie treft regeling voor Turks-Nederlandse militairen '
Lees ook