Ministerie van Defensie


Persberichten

Defensiekrant: reacties op Defensienota 2000

02-12-1999

De Defensiekrant publiceert donderdag 2 december reacties uit politiek en samenleving op de recent verschenen Defensienota 2000.

Gemengde reacties van de bonden en gematigd positief commentaar van de politieke partijen. "Bonden vinden leeftijdsontslag onacceptabel". Dat valt te lezen in de Defensiekrant van donderdag 2 december.

"De verhoging van de ontslagleeftijd kan geen genade vinden in de ogen van de bonden. De aangekondigde verhoging van de ontslagleeftijd (53/58 jaar voor personeel van de marine en gemiddeld 58 jaar voor land-,luchtmacht en marechaussee) zal dan ook nog heel wat voeten in de aarde hebben, zo wordt door de vakbonden aangekondigd".

En verder in de Defensiekrant: "De drie grote bonden voor Defensiepersoneel zijn niet tevreden met de gevolgen van het nieuwe personeelsbeleid voor de middengroepen".

"De oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben teleurgesteld gereageerd. De regeringspartijen reageren gematigd positief. De PvdA is verheugd dat Defensie in lijn met de eigen nota heeft gekozen voor vergroting van de inzetbaarheid van de krijgsmacht".

Tot slot in de Defensiekrant een uitgebreide foto-reportage in de Defensiekrant over de inzet van Nederlandse militairen op de Bovenwindse eilanden, die onlangs zijn getroffen door de orkaan 'Lenny'.

Deel: ' Defensiekrant publiceert reacties op Defensienota 2000 '
Lees ook