Ministerie van DefensieNieuwsberichten

Defensiemaatregelen aanslagen Verenigde Staten

11-09-2001

Persbericht Ministerie van Defensie nr. DV/PB90

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten is het Beleidsteam van Defensie vanmiddag onder leiding van de minister, mr. F.H.G. de Grave, bijeengekomen in het Defensiecrisisbeheersingscentrum in Den Haag.

Besloten is tot de volgende maatregelen: - maximale beveiliging van aan Defensie gerelateerde Amerikaanse personen en objecten hier te lande; - verhoogde paraatheid bij de daarvoor in aanmerking komende militaire objecten en installaties (zoals vliegbases); - verscherpte beveiliging op de luchthaven Schiphol; - verlening van bijstand aan civiele instanties als daartoe aanleiding bestaat.

Over de specifieke aard en omvang van de maatregelen worden zoals gebruikeljik geen mededelingen gedaan.

Deel: ' Defensiemaatregelen n.a.v. aanslagen Verenigde Staten '
Lees ook