Gemeente BredaDEFINITIEF ONTWERP VOOR HERINRICHTING CLAUDIUS PRINSENLAAN GEREED

Het college van burgemeester en wethouders legt het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Claudius Prinsenlaan voor aan de gemeenteraad. De herinrichting is noodzakelijk om de (toekomstige) functies in het gebied Chassé Park bereikbaar te houden. Het gaat om ondergrondse parkeergarages, Holland Casino in de Kloosterkazerne, het Chassé Theater, de stadskantoren en een deel van de woningen. Daarnaast garandeert de herinrichting dat de binnenstad ook in de toekomst bereikbaar blijft. De gemeente investeert ¦ 12,6 miljoen, inclusief de aanleg van de fiets- en voetgangersbruggen. Betrokkenen konden tot en met 22 februari op het ontwerp reageren.

De gemeenteraad heeft op 17 december 1998 ingestemd met het voorlopige programma van eisen voor de herinrichting van de Claudius Prinsenlaan. De herinrichting maakt onderdeel uit van de in het voorjaar van 1999 gepresenteerde plannen om de Oost/Westflank aan te pakken. In de consultatieronde over de Oost/Westflank zijn geen bijzondere opmerkingen gemaakt over de Claudius Prinsenlaan. Het nu voorliggende definitief ontwerp is dan ook een uitwerking van de eerder gepresenteerde plannen.

Rijstroken

Om de parkeergarages op het Chassé Park te bereiken en het openbaar vervoer een eigen baan te geven, komen er meer rijstroken tussen de singel en de uitrit bij de stadskantoren. Alleen op dit deel schuiven het groen, trottoir en fietspad daarvoor een stuk op richting bebouwing. Op het deel tussen de Kloosterkazerne en het Chasséveld komt de weg en het fietspad niet dichterbij de woningen te liggen. De brug over de singel kan niet al het verkeer verwerken. Naast de brug komen aan beide zijden aparte bruggen voor de fietsers en voetgangers. De vrijliggende fietspaden langs de Claudius Prinsenlaan, uitgevoerd in donkerrood asfalt, zijn tot over de singel in twee richtingen te berijden.

Toegang tot binnenstad

De Claudius Prinsenlaan is vanouds een belangrijke groene toegang tot de binnenstad, met reeds van verre zicht op de toren. Dat beeld blijft ook na de herinrichting bestaan.

Tussen het fietspad en de rijweg liggen aan weerszijden grasbermen met daarin een rij kastanjebomen. Ook voor een deel van het theater staan bomen. Op die manier komt de (toekomstige gezamenlijke) toegang van het Chassé Theater en het Casino nadrukkelijk in de kijker.

Planning

Het is noodzakelijk voortvarend aan de slag te gaan. In de zomer van
2001 zal de openbare parkeergarage onder het centrale plein van het Chassé Park, achter de stadskantoren in gebruik komen. Dat lijkt nog ver weg, maar de herinrichting betekent een forse ingreep en moet onder moeilijke omstandigheden plaats vinden.

In verband met het plantseizoen is in maart 2000 al begonnen met het verplaatsen van bomen naar het parkeerterrein van de Vlaszak, een ander deel wordt in depot gezet. Er worden geen bomen gekapt. Vóór de zomer worden de kabels en leidingen gewijzigd waarna de daadwerkelijke reconstructie in de zomer 2000 van start gaat en duurt tot de zomer
2001.

Breda, 15 maart 2000

Deel: ' Definitief ontwerp herinrichting Claudius Prinsenlaan Breda '
Lees ook