Gemeente Noordwijk

P E R S B E R I C H T

DEFINITIEF ONTWERP WITTE SCHOOL DICHTERBIJ

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week ingestemd met het voorlopig ontwerp van het bouwplan voor een ´nieuwe´ Witte School. Dit betekent dat architectenbureau Van Manen aan de slag kan met het definitieve ontwerp van dit onderdeel van de toekomstige Brede School.

Met een definitief ontwerp wordt verdere invulling gegeven aan het bouwplan, hierin worden ondermeer definitieve beslissingen genomen over de gevels, wanden, vloerdikten en andere voorschriften.

Het voorlopige ontwerp van het resterende deel van de Brede School wordt in september aan de raadscommissie voorgelegd. Indien de commissie met deze eerste opzet instemt, kan ook voor dit gedeelte van het bouwplan een definitief ontwerp worden gerealiseerd.

De toekomstige Brede School in de huidige opzet gaat naast het basisonderwijs in de Witte School ook onderdak bieden aan kinderopvang, naschoolse opvang en aan jeugdwerk voor jongeren tot 16 jaar.

Naar verwachting zal de gemeenteraad in oktober a.s. een besluit nemen over onder andere de financiële haalbaarheid van de plannen.

Noordwijk, 31 juli 2002
AJZ/Communicatie, telefoon 071 3660206 / 3660451

Zoekwoorden:

Deel: ' Definitief ontwerp witte school Noordwijk dichterbij '
Lees ook