Gemeente Hilversum


Definitief voorstel herinrichting Bussumergrintweg
12 oktober 1999

Burgemeester en wethouders hebben het defintief ontwerp vastgesteld van de herinrichting van de Bussumergrintweg. Het ontwerp voorziet in de verlaging van de maximaal toegestane snelheid van 80 naar 60 km per uur.

De herinrichting is noodzakelijk in verband met de te verwachten toename van het aantal bezoekers van het natuur- en recreatiegebied Zanderij-Crailo. Die bezoekers zullen vooral fietsers en wandelaars zijn die de Bussumergrintweg gaan oversteken.

Gemeente en Goois Natuurreservaat zijn voor het verlagen van de snelheid op de weg. Dit biedt de mogelijkheid om oversteekvoorzieningen als 60 km-drempels uit te voeren. Op het kruispunt met de Spanderslaan wordt de oversteek gevormd door een plateau. In de drempel ten noorden van dit plateau kan een faunapassage vopor kleine zoogdieren worden opgenomen.

De herinrichtingsplannen waren onlangs onderwerp van inspraak. Naar aanleiding van die inspraak heeft het college besloten om af te zien van "inleidende" drempels aan de uiteinden van het wegvak. De functie van deze drempels zal nu worden overgenomen door markering en bebording.

Veiligheid en natuurvriendelijkheid staan centraal in de uiteindelijke herinrichting. Er worden voor de voorzieningen geen bomen gekapt.

Het defintieve voorstel komt aan de orde in de raadscommissie Verkeer en Buurt, die onder meer daarover op 25 oktober vergadert in het raadhuis.

Deel: ' Definitief voorstel herinrichting Bussumergrintweg H'sum '
Lees ook