Gemeente Den Haag

2001-12-14: Definitief voorstel tot overname NCC

De gemeente Den Haag en TCN PP hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over de overname van het Nederlands Congres Centrum (NCC). Als de gemeenteraad, het NCC en de ondernemingsraad van het NCC met het voorstel van Burgemeester en Wethouders kunnen instemmen, heeft Den Haag zich verzekerd van een kwalitatief hoogstaande nationale en internationale congresfaciliteit.

Vorige maand sloten de gemeente Den Haag en TCN PP een intentieovereenkomst. Sindsdien heeft door TCN PP een due diligence plaatsgevonden op basis waarvan een definitief bod is uitgebracht. Uiteindelijk draagt de gemeente een bedrag van f 4,8 miljoen gulden bij om de overdracht aan TCN PP mogelijk te maken. Daarnaast betaalt de gemeente f 11 miljoen gulden (dit bedrag werd al in 2000 door de raad toegekend voor achterstallig onderhoud aan het NCC) en neemt ze het over 2001 te verwachten verlies over (f 7,5 miljoen gulden). De gemeente heeft toegezegd zich te zullen inspannen om boventallige werknemers binnen de gemeente of daaraan gelieerde organisaties te plaatsen. Alle huidige contracten en de huidige agenda (waaronder het contract met het North Sea Jazz Festival) worden gerespecteerd. Met betrekking tot het North Sea Jazz Festival zijn partijen in gesprek over de vorm waarin het festival na het jaar 2005 op de huidige locatie kan worden georganiseerd.

Met de overdracht van het NCC aan TCN PP heeft de gemeente gekozen voor een concept dat goed aansluit bij de ambities van Den Haag als stad van internationale rechtspraak en vrede en dat de mogelijkheid biedt om deze nog te versterken. TCN PP zal de komende tijd de plannen nader uitwerken. Het programma voor het zogenoemde the Hague World Forum berust op drie pijlers: congressen, cultuur en business support. De gebiedsontwikkeling door TCN PP zal in overleg met de gemeente plaatsvinden.

14 december 2001

last update: 14 december 2001 ;pag.: 10065; auteur: 77

Deel: ' Definitief voorstel tot overname Nederlands Congres Centrum '
Lees ook