Openbaar Ministerie

Den Haag, 8 mei 2002 Definitieve aanklacht in zaak Haagse verpleegkundige bekend

In de zaak tegen de van moord verdachte Haagse verpleegkundige hebben de officieren van justitie, de rechtbank, de verdachte en haar advocaat geïnformeerd over de definitieve aanklacht.

In de definitieve tenlastelegging wordt de verpleegkundige veertien moorden en vier pogingen daartoe tenlastegelegd. De slachtoffers betreffen zeven kinderen tot de leeftijd van zes jaar, waarvan vier babies jonger dan twaalf maanden, en negen oudere personen in de leeftijd van 64 tot 91 jaar. Eén van de ouderen was patiënt in het Penitentiair Ziekenhuis in Scheveningen. De overigen waren patiënt in het Juliana Kinderziekenhuis en het Rode Kruisziekenhuis. De feiten zijn gepleegd in de periode februari 1997 tot en met september 2001.

De verpleegkundige wordt ervan verdacht de slachtoffers om het leven te hebben gebracht door het toedienen van stoffen zoals kalium, chloralhydraat of morfine. In een aantal gevallen (vooral de oudere zaken) is de toegediende stof onbekend gebleven.

Daarnaast wordt de verpleegkundige verweten zes van bovengenoemde slachtoffers (één baby, vier kinderen en één oudere vrouw) in een hulpeloze toestand te hebben gebracht of te hebben gelaten.

Tenslotte wordt de vrouw ook verdacht van het vervalsen van een middelbare schooldiploma en het gebruiken van dat vervalste diploma om op de verpleegkundigenopleiding te komen, van diefstal of verduistering van boeken uit de bibliotheek van het Penitentiair Ziekenhuis en van diefstal van stukken uit medische dossiers. Deze boeken en dossierstukken zijn bij doorzoekingen gevonden.

Vanaf 17 juni zullen de zaken inhoudelijk behandeld worden door de rechtbank in Den Haag. Hiervoor zijn vier zittingsdagen gereserveerd.

In maart van dit jaar zijn de stoffelijke overschotten van een drietal kinderen opgegraven. Van de vervolgens uitgevoerde toxicologische onderzoeken zijn nog geen resultaten bekend.

De vrouw is op 13 december 2001 aangehouden in verband met het onverwachte overlijden van enkele kinderen in het Juliana Kinderziekenhuis tussen medio 2000 en september 2001. Het ziekenhuis had de overlijdensgevallen gemeld aan politie en justitie. Directe aanleiding daarvoor was het verdachte overlijden van een baby in september 2001.

Deel: ' Definitieve aanklacht in zaak Haagse verpleegkundige bekend '
Lees ook