Provincie Limburg

Definitieve afspraken over veiligheid op N273 en N271


13/99

Maastricht, 29 januari 1999

DEFINITIEVE AFSPRAKEN OVER VEILIGHEID OP N273 EN N271

Woensdagavond 27 januari jongstleden zijn in Reuver definitieve afspraken gemaakt in het bestuurlijk overleg verkeersveiligheid N273/N271. Alle tot nu toe gemaakte afspraken kunnen doorgaan maar er is twee jaar meer nodig voor de uitvoering ervan, dus van 1999 tot en met 2004. Alle drie de overheden - gemeenten, provincie en rijk - hebben naar elkaar toe afgesproken dat ze ook financieel samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de veiligheidswerken. Overigens zijn inmiddels een aantal projecten volgens planning gerealiseerd waar onder het aanbrengen van een verlichte asmarkering in de bocht bij Ittervoort en de vernieuwde verkeerslichten in de kom van Baarlo.

In de gesprekken kwamen twee knelpunten naar voren te weten: in de gemeente Swalmen en Kessel. Het eerste probleem betreft vooral de werken in Swalmen die in de tijdplanning naar achteren dreigen te worden geschoven. Naar de mening van de gemeente zijn het met name de verkeerslichten op twee kruispunten die geen uitstel dulden en dus sneller moeten worden aangepakt.

Het tweede knelpunt in Kessel gaat over de aanpassing van de vormgeving van het kruispunt ter hoogte van Kessel-Eyk inclusief het aanleggen van verkeerslichten. Dit project wordt in de huidige tijdsplanning pas in 2000 uitgevoerd, terwijl oplevering dit jaar had moeten plaatsvinden. Rijkswaterstaat heeft beide gemeenten toegezegd in een direct overleg met de wethouders naar oplossingen te zoeken voor deze knelpunten.

Als belangrijk onderdeel bij dit omvangrijke veiligheidsproject N273/N271 van in totaal f 35 miljoen is het aanbrengen van zogeheten verhoogde verdrijvingsvlakken. Nu zijn dit nog vlakken op de weg, aangegeven door belijning, die verkeer dwingen zich op langs een bepaalde richting te verplaatsen. Op beide wegen worden de verdrijvingsvlakken bij 17 kruisingen en aansluiting op een verhoogde wijze aangebracht. Met betrokkenen zal worden bekeken of die vlakken te gebruiken zijn als rustpunt voor overstekende voetgangers.Bij de uitvoering van de veiligheidswerken wordt gewerkt volgens het concept

"duurzaam veilig verkeer". Dat wil zeggen dat de wegen zo worden ingericht dat de gebruiker zich wel moet gedragen naar de vorm en inrichting van de weg.

Afgesproken is dat de handhaving op beide wegen, net als in 1998 toen er 7000 processenverbaal zijn opgemaakt, ook dit jaar weer zal worden opgepakt. Tenslotte is afgesproken dat er een communicatietraject richting omwonenden en gebruikers uit te voeren.

In 1998 zijn de volgde zaken op beide N-wegen reeds uitgevoerd:


1. een proef met verlichte asmarkering in Ittervoort;
2. aanleggen van een fiets- en voetgangersbrug te Blerick-Venlo;
3. herinrichting kom Baarlo, waarbij de verkeerlicht op 27 januari jongstleden zijn opgeleverd, medio dit jaar alles gereed;
4. start van de aanleg van fietspad nabij Baarlo;
5. in Roermond is men op dit moment volop bezig met de verbetering van de aansluiting van de St. Wirosingel.

Deel: ' Definitieve afspraken over veiligheid op N273 en N271 '
Lees ook