Gemeente Ede

definitieve opdracht voor kunst bij Knooppunt A12 / A30

Persbericht gemeente Ede, nummer 113 van 28 mei 2002 Jan van Munster krijgt definitieve opdracht voor kunst bij Knooppunt A12 / A30 Beeldend kunstenaar Jan van Munster krijgt definitief de opdracht om zijn `Lichtstokken` en `Grasspriet met veel energie` te realiseren bij het toekomstige verkeersknooppunt A12/A30. Al in augustus 2001 had het college van B. & W. van Ede enthousiast gereageerd op het schetsontwerp voor het kunstwerk. Toendertijd was echter nog niet duidelijk of het kunstwerk ook voor het beschikbare bedrag gerealiseerd kon worden. Daarom kreeg de kunstenaar onderzoek te doen naar de definitieve kosten. Dit heeft er nu toe geleid dat de kunstenaar definitief de opdracht krijgt het kunstwerk te realiseren voor 192.445. Jan van Munster heeft voor de kruising van de snelweg A12-A30 een `Grasspriet met veel energie` ontworpen. De `grasspriet` is een groene, 22 meter hoge stengel die door zijn vorm lijkt te bewegen. Overdag is de `grasspriet` als een groene lijn aanwezig. `s Avonds verandert de spriet in een groengele neon-lichtlijn. De `grasspriet` symboliseert groei, kracht en energie. Op de twee viaducten van de overgang van de A12 naar A30 wordt de noodzakelijke verlichting vormgegeven door middel van 54 lichtstokken met een verloop van 500 cm naar 300 cm. hoogte. De lichtstokken samen vormen een lint van groen licht. De lichtstokken die als het ware ritmisch geplaatst worden geven zo een transparante begeleiding waardoor de viaducten ijler lijken. De kunstenaar heeft gekozen voor groen licht omdat dat zich onderscheidt van het overige aanwezige licht. Daarnaast straalt groen licht rust uit en geeft het een veilig gevoel. De kunstwerken vormen een eenheid en kunnen aangemerkt worden als een `echte Jan van Munster`. Het kunstwerk vormt een mooie combinatie met het kunstwerk `Overspanning` van Marijke de Goeij met zijn horizontale blauwe neon-lijnen. Dit kunstwerk bevindt zich aan de zuidelijke afslag van de A12. De nieuwe kunstwerken zullen in nauwe samenwerking met rijkswaterstaat gerealiseerd worden

---

NOOT VOOR DE REDACTIE
Nadere informatie bij communicatieadviseur Hans Vulto tel.(0318) 68 05 81.

technische realisatie:
Terrazur

Deel: ' Definitieve opdracht voor kunst bij Knooppunt A12 / A30 '
Lees ook