Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Definitieve voorstellen CAO CDA

Op 10 juni jl. sloot de ledenraadpleging om voorstellen in te dienen voor de nieuwe CAO van het CDA. Op basis van uw reacties treft u hier de definitieve voorstellenbrief aan van de CNV Dienstenbond.

>> voorstellenbrief

De concept-voorstellenbrief is op een klein aantal punten aangepast: Naast compensatie voor overwerk in geld, ligt er ook voor medewerkers boven schaal 8 de vraag voor overwerkcompensatie in bijzondere omstandigheden. Dit is opgenomen.

Onder het kopje Ziekte en Sociale Zekerheid is extra toelichting opgenomen. Het bleek dat hierover onduidelijkheid bestond. Met name rond het begrip passende functie. Het gaat bij dit voorstel vooral om de situatie dat u en uw werkgever samen tot reïntegratie besluiten in een andere functie dan uw huidige functie. De nieuwe wetgeving kan u en uw werkgever tot deze situatie dwingen. Voor zover reïntegratie aan de orde is, willen we vooraf wel graag afspreken wat er met uw inkomen gaat gebeuren.

In nagenoeg alle reacties is aandacht gevraagd voor een reële loonsverhoging. Deze wens zullen we dus nadrukkelijk onder de aandacht brengen.

De voorstellen zijn naar uw directeur gestuurd. We hopen op korte termijn een eerste onderhandelingsronde te kunnen plannen. Zodra er nieuws is, hoort u weer van ons.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw onderhandelaar namens de Dienstenbond CNV, Harry Gerding. Tel. nr. 023-5651052. Email: h.gerding@cnvdibo.nl

Hoofddorp, 19 juni 2002.

Deel: ' Definitieve voorstellen CAO CDA '
Lees ook