Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 10-02-1999

Persbericht
Nummer: 10
_________________________________________________________________

Degens voorgedragen voor benoeming hoofddirecteur centrale financiën instellingen

Minister L.M.L.H.A. Hermans (OCenW) heeft ir. A.J. (Ton) Degens bij de Kroon voorgedragen voor benoeming tot hoofddirecteur van Centrale Financiën Instellingen (Ci). Ci is een agentschap van het ministerie van OCenW. Ci verzorgt de bekostiging van de instellingen voor onderwijs en onderzoek. Degens volgt mr. H. Strietman op. Strietman is sinds 15 oktober 1998 algemeen directeur van de Besturenraad protestants christelijk onderwijs te Voorburg.

De heer Degens is sinds 1996 adjunct-directeur van het KNMI. Daarvoor was hij directeur van Sunvic Benelux, een engineerings- en installatiebedrijf, en werkte hij als hoofd projectorganisatie voor Holec Machines en Apparaten. Tevens vervulde hij leidinggevende functies in onderzoek en automatisering.

Deel: ' Degens voorgedragen voor benoeming hoofddirecteur Ci '
Lees ook