Dekkingsgraad van pensioenfondsen wordt verlaagd door CAO Partners


HILLEGOM, 20131011 -- In het regeerakkoord tussen de VVD en de PvdA is een bezuinigingsvoorstel opgenomen om op termijn drie miljard euro op de begroting te bezuinigen. Deze bezuiniging wordt gerealiseerd door het verlagen van het jaarlijkse opbouwpercentage over de pensioengrondslag (PG) waardoor de franchise wordt verhoogd en de fiscaal vriendelijke pensioenopbouw wordt verlaagd. Een goed alternatief voor de bezuiniging kan een fiscale heffing van maximaal twee procent over de maandelijks af te dragen pensioenpremie zijn.

De CAO partners van de Rijksoverheid stellen voor het pensioenopbouwpercentage te verlagen van 2,05 naar 1,95 procent over de pensioengrondslag (PG) en tevens ook de pensioenpremie te verlagen met 3,8 procent over de pensioengrondslag. Door deze premieverlaging zal de koopkracht voor werkende pensioendeelnemers met ongeveer 2 procent toenemen. Met andere woorden de koopkrachtverbetering zal op termijn ten laste gaan van het vermogen van het Pensioenfonds ABP waardoor de dekkingsgraad automatisch wordt verlaagd.

Het is juridisch onbegrijpelijk dat de verantwoordelijkheid voor de kostendekkende pensioenpremie wordt vastgesteld door de CAO partners in plaats van het pensioenfondsbestuur. Juridisch moeten CAO partners uitsluitend aanspreekbaar worden voor het pensioenpremiepercentage over de PG en het pensioenfondsbestuur over pensioenopbouwpercentages. Waarmee generatieconflicten tijdens CAO onderhandelingen over collectieve pensioenen tot het verleden gaan behoren.

Het verlagen van het opbouwpercentage heeft ook gevolgen voor het bepalen van de franchise.
(Franchise is het gedeelte waarover geen pensioen wordt opgebouwd)

Voorbeeld
Bij een opbouw percentage van 2,25% is de franchise = €   9.968 *)
Bij een opbouw percentage van 2,00% is de franchise = € 11.214 *)
Bij een opbouw percentage van 1,85% is de franchise = € 12.123 *)
Bij een opbouw percentage van 1,75% is de franchise = € 12.815 *)  AOW 8.970,80 /jaar   Franchise

*) In dit voorbeeld is nog geen rekening gehouden met de voorgeschreven fiscale minimale franchise. Zie  Belastingdienst


De pensioenopbouw zal plaats vinden tussen het verschil van jaarsalaris minus de franchise.
Bij een jaarsalaris  van € 12.815  minus   (2,25%  franchise =   9.968)  zal de pensioenopbouw  zijn 2847 * 2,25%  = €  64,08/jaar
Bij een jaarsalaris  van € 12.815  minus   (2,00%  franchise = 11.214)  zal de pensioenopbouw  zijn 1601 * 2,00%  = €  32,04/jaar
Bij een jaarsalaris  van € 12.815  minus   (1,85%  franchise = 12.123)  zal de pensioenopbouw  zijn   692 * 1,85%  = €  12,82/jaar
Bij een jaarsalaris  van € 12.815  minus   (1,75%  franchise = 12.815)  zal de pensioenopbouw  zijn      0 *  1,75%  = €    0,00/jaar

Uit het voorbeeld blijkt dat er geen pensioen meer kan worden opgebouwd met 1,75%  indien het jaarsalaris lager is dan € 12.815.

De uitspraken gedaan in de Tweede Kamer door Steven van Weyenberg  D66  om het wetsontwerp niet te steunen (indien er geen premieverlaging zal worden doorgevoerd)  staan op gespannen voet met de uitspraken gedaan door  D66 over pensioenen.

Om belastingontwijking en administratieve rompslomp uit het pensioensysteem te halen kan het heel verstandig zijn  om  in het aangehouden wetsontwerp in de  Eerste Kamer de navolgende aandachtspunten  als  wijzigingsvoorstel alsnog  op te nemen in het te behandelen wetsontwerp.

Voorstel tot opneming in het nieuwe Wetsontwerp over pensioenen:

 • Maak franchise fiscaal onafhankelijk van opbouwpercentage.
 • Maak het opbouwpercentage onafhankelijk van de toegezegde pensioenpremie door CAO partijen.
 • Stel de franchise op  AOW gezin * 50% / (40 jaar * 2%) = € 11.213,50.
 • Maak het pensioenopbouwpercentage afhankelijk van de kostendekkende pensioenpremie.
 • Pensioenpremie maximaal 36% over de Pensioengrondslag (PG) en tot “Balkenendenorm”.
 • Pensioenpremie door werkgever maximaal op 24% over de PG en tot 2/3 van de “Balkenendenorm”.
 • Pensioenpremie door werknemer op maximaal 50% van de werkgever.
 • Belasting over pensioenpremie op maximaal 50% van het lage BTW tarief (3% over de premie).
 • Pensioen van politieke ambtsdragers gelijk stellen aan pensioenvoorstellen van werknemers.
 • Waarde overdracht van kapitaal bij middelloon regelingen (geheel) beperken.
 • Pensioen van bestuurders van Toezichthouders gelijk te stellen aan pensioenvoorstellen van werknemers.
 • Bestuurders van rechtspersonen tot maximaal 36% over de Pensioengrondslag  en tot “Balkenendenorm”.
 • Pensioenen en lijfrente registreren  in een nieuwe fiscale BOX  Pensioen en Lijfrente.

kostendekkende pensioenpremie  Wetsvoorstel Pensioenen Pensioenvisie VDAB-Persdienst.nl VDAB-Pensioen Pensioenbehoud Rijksoverheid Pensioen  Pers 


Deel: ' Dekkingsgraad van pensioenfondsen wordt verlaagd door CAO Partners '
Lees ook