Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Secretariaat van de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking

Bezuidenhoutseweg 67

2594 AC Den Haag


Datum

5 maart 2003

Auteur

R-secretariaat


Kenmerk

R-028/03

Telefoon

070-3485633


Blad

1/1

Fax

070-3485301


Bijlage(n)

E-mail

rs@minbuza.nl


Betreft

Delegatie naar het 3e Wereld Water Forum

C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Van 16 tot en met 23 maart a.s. zal in Kyoto het 3e Wereld Water Forum (WWF3) worden gehouden. Het Ministeriële deel van de conferentie is op 22 en 23 maart. Voor details over het programma verwijs ik u naar de website van het WWF: www.worldwaterforum.org

Graag nodig ik hiermee 3 leden van de Eerste en Tweede Kamer uit om in de delegatie zitting te nemen. De kosten van deelname zullen conform de geldende regelingen voor rekening van mijn departement komen.

Met excuses voor de korte termijn waarin over deelname van Kamerleden besloten moet worden, verzoek ik u mij uw voordracht, in overleg met de Voorzitter van de Eerste Kamer, voor 14 maart a.s. kenbaar te maken.

De Voorzitter van de Eerste Kamer heb ik een gelijkluidende brief gezonden.

De Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

===

Deel: ' Delegatie eerste en tweede kamer naar het 3e Wereld Water Forum '
Lees ook