Gemeente Utrecht

Delegatie Nicaraguaanse zusterstad León bezoekt Utrecht.

Van vrijdag 14 juni tot en met woensdag 19 juni 2002 ontvangt Utrecht een delegatie uit de zusterstad León (Nicaragua) een bezoek aan Utrecht. De delegatie bestaat uit: burgemeester Denis Pérez, de voorzitter van de Kamer van Koophandel José Cordero, de directeur Internationale Samenwerking José Miguel Velásguez en een beleidsmedewerker voor Planning & Lokale Ontwikkeling Gilberto Obando. Het bezoek heeft plaats in het kader van een trainingsprogramma, dat door het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland - Nicaragua én de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) worden georganiseerd. Acht delegaties, uit alle Nicaraguaanse departementale hoofdsteden nemen hieraan deel.

De delegatie uit León krijgt een interessant programma aangeboden, waarbij onder meer kennis op het gebied van stadsontwikkeling zal worden uitgewisseld, maar ook ruimte is voor ontmoeting en cultuur.

De delegatie wordt maandagochtend 17 juni ontvangen door burgemeester Brouwer-Korf en de wethouders Verhulst (Internationale Zaken) en Van Kleef (Ruimtelijke Ordening Bouwen en Wonen).

Het programma bestaat verder uit een rondleiding door het Stationsgebied met als thema publiek-private samenwerking en een overleg bij SME Milieuadviseurs over ecotoerisme op vrijdag 14 juni.

Op zaterdag 15 juni en zondag 16 juni organiseert de Stichting Vriendschapsband Utrecht Léon een programma voor de gasten met zaterdag om 16.00 uur een publieke discussie in Café Averechts, Lijsterstraat 49. Op zondag is er een bezoek aan het Festival Mundial in Tilburg.

Op maandag 17 juni zullen de burgemeesters van León en Utrecht hun handtekening zetten onder een contract over de stadsuitbreiding in León Zuidoost (2e fase, periode 2002 t/m 2004). Daarna wordt in een overleg met de wethouders Verhulst en Van Kleef een aantal lopende projecten doorgesproken, zoals: de verbetering van het kadaster en van de onroerend zaak-belasting-inning in León én de voortgaande introductie van chroomrecycling in de leerlooierijen in León. Ook zal er dan, namens Utrechts andere zusterstad Brno, een rapport aan León worden aangeboden over de diverse risico's voor stad León bij aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Dit rapport is opgesteld door geologen van de Masaryk Universiteit uit Brno. Het rapport biedt nuttig informatiemateriaal, waarmee men op het grondgebied van de gemeente León kan komen tot bijvoorbeeld: de aanleg van een toeristisch interessant 'geologisch educatief pad'.

Maandagmiddag zullen allerlei actuele zaken worden doorgesproken met de Utrechtse projectgroep voor León Zuidoost. Op dinsdag 18 juni wordt een bezoek aan Leidsche Rijn gebracht. Daarna is er een overleg met de serviceclub Kiwanis, afdeling Utrecht, én met CORDAID, die samen een kredietprogramma in voorbereiding hebben, om de werkgelegenheid in León Zuidoost te stimuleren.

Tenslotte bezoekt de delegatie de Kamer van Koophandel, waar (behalve over exportbeleid en handelsbevordering) vooral ook gesproken zal worden over 'ervaringen met de begeleiding van startende ondernemers'.

Op woensdag 19/06 wordt in het stadhuis van Amsterdam het trainingsprogramma afgesloten, o.a. met een presentatie door Utrecht én León aan alle acht deelnemende stedenkoppels, over: de 'León - Utrecht Overeenkomst voor Duurzaamheid'.

Utrecht, 13 juni 2002.

Deel: ' Delegatie Nicaraguaanse zusterstad León bezoekt Utrecht '
Lees ook