Kerken in Aktie

Delegatie SoW-kerken brengt bezoek aan China
UTRECHT - Een delegatie van de Samen op Weg-kerken brengt van 26 mei tot en met 7 juni een bezoek aan kerken en christelijke organisaties in China. Het bezoek vindt plaats op uitnodiging van de Chinese Raad van Kerken.

De delegatie die eind mei naar China reist, bestaat uit drie personen: Dr. Bas Plaisier, scriba van de Samen op Weg-kerken, prof. dr. Frits de Lange, rector van de Theologische Universiteit Kampen, en drs. Ad Mook, namens Kerkinactie.

Het bezoek van de delegatie is het eerste officiële kerkelijke bezoek aan China namens de SoW-kerken. Wel heeft Kerkinactie namens de SoW-kerken al een aantal jaren contacten met verschillende kerkelijke hulpverleningsorganisaties in China, waaronder de Amity Foundation, die nauw verbonden is met de Chinese Raad van Kerken.

Nadruk van dit bezoek zal liggen op het uitbouwen van de contacten tussen de kerken, in het bijzonder tussen de theologische opleidingen. De kerken in China maken een sterke groei door, en de opleiding van kerkelijk kader is een belangrijke prioriteit van de Chinese kerken. Samenwerking met de theologische opleidingen van de Samen op Weg-kerken zou daar mogelijk een bijdrage aan kunnen leveren. De eerste contacten daarvoor zijn al gelegd; in september van dit jaar zal een Chinese theologe aan de Theologische Universiteit Kampen aan een promotie-onderzoek beginnen.

Naast bezoeken aan theologische seminaries en bijbelscholen zal de delegatie ook gesprekken voeren met Chinese kerkleiders. De delegatie wil zich onder meer laten informeren over de godsdienstvrijheid in China en de mening van de kerken over de mensenrechten-situatie in China. Ook staan bezoeken aan plaatselijke kerkelijke gemeenschappen en diaconale projecten van de Amity Foundation op het programma.

Deel: ' Delegatie SoW-kerken brengt bezoek aan China '
Lees ook