Gemeente Zwijndrecht

Delegatiebesluit Sociaal statuut

Burgemeester en wethouders delen mede, dat de gemeenteraad van Zwijndrecht op 11 juli 2002 heeft besloten
de bevoegdheid tot het vaststellen van het "Sociaal statuut bij de gemeentelijke herindeling Zwijndrecht/Heerjansdam per 1 januari 2003" te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

Het besluit is opgenomen in het algemeen verkrijgbare Register van algemeen verbindende voorschriften en delegatie- en mandaatbesluiten op 18 juli 2002, onder nummer 1.3.

Dit besluit ligt met ingang van heden voor een ieder kosteloos ter inzage in het Infocentrum van de gemeente,
Burgemeester de Bruïnelaan 45. Dit Infocentrum is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Een ieder kan op verzoek tegen betaling van de kosten een afschrift krijgen van het genoemde besluit.

Zwijndrecht, 18 juli 2002.

Zoekwoorden:

Deel: ' Delegatiebesluit Sociaal statuut Zwijndrecht '
Lees ook